داستان‌های کتاب‌مقدس/ ملاقات مرد ثروتمند با عیسی

داستان‌های کتاب‌مقدس/ ملاقات مرد ثروتمند با عیسی