You are here

کوتاه و خواندنی/۶۸

Estimate time of reading:

۱ دقیقه

 

 

آنکه بر امیال خود لگام می‌زند شجاع‌تر است از آنکه بر دشمنانش غلبه می‌یابد، زیرا غلبه بر هوای نَفْس برترین فتح و ظفر است.

(ارسطو)                       

*******

 

چگونه ممکن است خدایی که به ما احساس و خِرَد و هوشمندی بخشیده، انتظار داشته باشد به‌کارشان نگیریم!؟.

(گالیله)

*******

 

اغلب، زندگی کردن برای آنچه بدان باور داریم دشوارتر است از مردن برای آن!.

(ناشناس)

*******

 

ممکن است آدمی علی‌رغم میل‌اش از مواهب این زندگی محروم گردد، اما برکات جاودانی را به خواست خود از کف می‌دهد.

(آگوستین)

*******

 

عاقبت خِرَد تسلیم احساس می‌شود، زیرا دل دلایلی دارد که عقل از آن بی‌خبر است.

 (پاسکال)

*******

 

در این زندگی هیچ عمل ارزنده‌ای کمال نخواهد یافت، بدین‌سان باید به امید نجات یابیم. هیچ امر حقیقی و زیبایی در چشم‌انداز کنونی تاریخ کاملاً مفهوم نخواهد بود، بدین‌سان باید به ایمان نجات یابیم. هیچ‌یک از اعمال ما، هرچند نیز پرهیزکارانه و باتقوا، به تنهایی تحقق نخواهد یافت، بدین‌سان با محبت نجات می‌یابیم.

(رینهولد نیبور)

*******

 

رنج ناچیز کنونی‌مان در مقایسه با خوش‌آمدی که به هنگام ورود به آسمان می‌شنویم ناچیز می‌نماید.

(ساموئیل روترفورد)

*******

 

ما وقتی برای کمک به‌سوی خدا می‌رویم که بنیادهای‌مان به لرزه در می‌آید و آنجاست که می‌فهمیم این خداست که آنها را به لرزه در آورده است.

(چارلز وِست)

*******

 

من خیلی اوقات به زانوهایم افتادم چرا که مطمئن بودم به جای دیگری نمی‌توانستم پناه ببرم.

(آبراهام لینکلن)

*******

 

من چیزهای زیادی را در دست گرفتم و همه آنها را از دست دادم، ولی هر آنچه را که در دستان خدا قرار دادم هنوز دارم.

(مارتین لوتر)

*******

 

تنها خداوند می‌تواند تأثیر یک مادر مسیحی در شکل دادن شخصیت فرزندش را کاملاً درک کند.

(بیلی گراهام)

*******

 

سی اس لوئیس در رابطه با مشکل رنج می‌گوید: ما مانند یک سرباز نیروی هوایی خدا را مانند چتر نجاتی می‌بینیم که برای مواقع اضطراری آن را ذخیره کرده‌ایم ولی امیدواریم که هیچ وقت به آن احتیاج نداشته باشیم.