You are here

رهاشده از پیلۀ اسارت‌های جنسی

 

در یکی از روزهای زیبای پاییزی بود که میشل و همسرش برای صحبت با من به کلیسا آمدند حرف‌های زیادی در مورد تغییر زندگی میشل شنیده بودم ولی خیلی دوست داشتم که از نزدیک پای صحبت او بنشینم و از کار عجیب خدا در زندگی‌اش بشنوم. ساعت تمامی تلاشش را می‌کرد که سریعتر بگذرد و بالاخره انتظار من به پایان رسید و صدای میشل و همسرش رُزا را شنیدم که با خنده و شادی وارد کلیسا می‌شوند. دست در دست هم با عشق راه می‌رفتند، مانند دو پرستوی عاشق.

بعد از سلام و احوال پرسی‌ها به میشل گفتم: «خیلی مشتاقم که از کار خدا در زندگی شما بشنوم چون من شاهد سردی روابط بین شما دو عزیز بودم و الان می‌بینم که چطور با عشق با هم رفتار می‌کنید.»

میشل با محبت می‌گوید:«بله متأسفانه بین من و رُزا خیلی فاصله افتاده بود و این فاصله از وقتی شروع شد که من به دیدن فیلم‌ها و مجلات سکسی پرداختم.خیلی از مردم فکر می‌کنند تصاویر و فیلم‌های سکسی صرفاً وسیله امنی است که انسان می‌تواند از طریق آن‌ها ارضای شهوت بکند بدون اینکه به کسی آسیبی برساند. فکر می‌کنند این مسئله از آنجا که واقعیت ندارد و چیزی است که انسان فقط به تماشای آن می‌‌نشیند، بخاطر همین هیچ مانعی ندارد و ضرری به کسی نمی‌رساند. در حالی که چنین تصوری در واقع یک دروغِ! تصاویر و فیلم‌های سکسی باعث می‌شود دیدتان نسبت به روابط جنسی عوض شود و چنین موضوع مهمی را کمتر جدی بگیرید. باعث می‌شود رابطه جنسی را نه برکتی از طرف خدا که باید در چهارچوب ازدواج از آن لذت برد، بلکه صرفاً یک عملِ معمولی فرض کنید و به کسانی که در اطرافتان هستند یا به هر کس که در خیابان می‌بینید، چه آن‌ها را بشناسید و چه نشناسید،با نظر شهوت نگاه کنید. تصاویر و فیلم‌های مستهجن کلِ روابط جنسی را که در حقیقت برکتی است برای مرد و زن تا در چهارچوب ازدواج از یکدیگر لذت ببرند، به ابتذال می‌کشاند.

می‌دانستم که باید هر طوری که شده با همسرم رُزا صحبت کنم. ما مدتی بود ازدواج کرده بودیم و خیلی با هم صمیمی بودیم. می‌دانستم که با مطرح کردن این موضوع ممکنِ همه چیز را از دست بدهم.زندگی زناشویی‌ام، کارم، آبرویم. اما خدا اجازه داد دوباره به سوی او برگردم و تمام این چیزها را از ورطۀ نابودی نجات بدهم.»

رُزا که خیلی دوست داشت که احساسش را بیان کند شروع به صحبت کرد :

« وقتی میشل پیش من اعتراف کرد که عادت داشت تصاویر و فیلم‌های سکسی نگاه کند، راستش اول خیلی عصبانی شدم.احساس کردم به من خیانت کرده،نمی‌توانستم بفهمم چرا به این چیزها نگاه می‌کند.اما خیلی زود خشمم را سرکوب کردم و در عوض خودم را به این خاطر ملامت کردم.من برای ارضا کردن شوهرم چه کارهایی می‌توانستم بکنم که نکرده بودم و او مجبور شده بود که به سراغ این جور مسائل برود؟ احساس کردم شوهرم را مأیوس کرده بودم. در طی روزها و ماه‌های بعد از آن اعتراف،. میشل همینطور درمورد زندگی گذشته‌اش مسائلی را با من در میان می‌گذاشت، و هر بار که صحبت می‌کرد مثل این بود که روی یک زخمِ باز نمک می‌پاشد و یا این‌که به صورتم مشت می‌زند.اما از نیاز او برای اعتراف کردن به این مسائل متوجه یک نکته شدم او می‌خواست کاملاً با من صادق باشد و رک و پوست‌کنده همه چیز را به من بگوید و من به این خاطر براش احترام قائل بودم.»

میشل که اکنون از چهره‌اش پشیمانی نمایان بود ، می‌گوید :

« بعد از آشکار شدن این راز، من و رُزا واقعاً برایمان سخت بود بدانیم که اصلاحِ اشتباهاتِ گذشته را از کجا باید شروع کنیم و چطور می‌توانیم همه چیز را دوباره از سر نو آغاز کنیم.مهمترین چالش این بود که کاری کنم که او دوباره بتواند به من اعتماد کند و البته این چیزی نبود که یک شب عملی بشود. اما بتدریج که رُزا به تغییراتی که در زندگی من ایجاد شده بود پی برد، اعتمادش نسبت به من بیشتر شد و متوجه شد که اولویت‌های زندگی من بکلی تغییر کرده، و حالا دیگر کتاب‌مقدس می‌خوانم کاری که قبلاً هیچ وقت نمی‌کردم و این چند وقت خیلی بیشتر از گذشته با هم دعا می‌کردیم. بخاطر همین رُزا این تغییرات را در زندگی من دید و خوشبختانه اعتمادش دوباره نسبت به من برگشت . //\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003cp dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-‏‏‏‏align:justify;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"5\" face\u003d\"Lotus Elam Thin\"\>\u003cspan lang\u003d\"FA\" style\u003d\"font-‏‏‏‏size:16.0pt\"\>\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003cp dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-‏‏‏‏align:justify;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"5\" face\u003d\"Lotus Elam Thin\"\>\u003cspan lang\u003d\"FA\" style\u003d\"font-‏‏‏‏size:16.0pt\"\>توصیه\nمن به تمام\nکسانی که می‌خواهند\nدر زندگی‌شون\nاز قید و بند\nفیلمها و\nتصاویر تحریک‌کنندۀ\nسکسی آزاد بشن\nاینه که...اولاً\nقبول کنن چنین\nمشکلی در\nزندگی‌شون\nوجود داره، که\nمضر و خطرناکه\n. ثانیاً،\nبدونن که\nاینگونه\nوسوسه‌ها\nهمیشه وجود\nخواهد داشت که\nهمیشه در\nزندگی‌شون سر\nبلند کنه.\nبنابراین\nباید مراقب\nباشن و در\nبرابرِ اون\nمقاومت کنن.\nضمناً باید\nمتوجه باشند\nکه هر تصمیمی\nکه راجع به\nوسایل تفریحی\nو نحوه سرگرمی‌شان\nمی‌گیرن،\nنظیر فیلم یا\nبرنامه تلویزیونی\nکه می‌بینند،\nمی‌توانه\nمستقیماً بر\nزندگی آنها\nتأثیر بگذاره\nو باعث بشه از\nمسیر درست\nمنحرف بشن. بخاطر‌همین\nمن کسانی رو\nکه می‌خواهند\nاز قید\nاینگونه\nاسارت‌ها\nآزاد بشن\nتشویق می‌کنم\nبا حکمت عمل\nکنن و با\nکسانی نشست و\nبرخاست داشته\nباشن که بتوانن\nدر این نبرد به\nاونها کمک\nکنن، مخصوصاً\nبا یکنفر که\nبتونه مسائل\nخودشو\nصادقانه با او\nدر میان بذاره\nو این سفرِ\nآزادی و امید\nو با همراهیِ\nاو طی کنه. \u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003cp dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-‏‏‏‏align:justify;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"5\" face\u003d\"Lotus Elam Thin\"\>\u003cspan lang\u003d\"FA\" style\u003d\"font-‏‏‏‏size:16.0pt\"\> \u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003cp dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-‏‏‏‏align:justify;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"5\" face\u003d\"Lotus Elam Thin\"\>\u003cspan lang\u003d\"FA\" style\u003d\"font-‏‏‏‏size:16.0pt\"\>رزا صحبت\nمی‌کند:\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003cp dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-‏‏‏‏align:justify;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"5\" face\u003d\"Lotus Elam Thin\"\>\u003cspan lang\u003d\"FA\" style\u003d\"font-‏‏‏‏size:16.0pt\"\>آنچه که\nدشمن می‌خواست\nاز آن برای\nنابودیه ما استفاده\nکنه، خدا از\nاون استفاده\nکرد تا کار\nشگفت‌انگیزی\nرا در ما\nانجام بده.\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003cp dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-‏‏‏‏align:justify;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"5\" face\u003d\"Lotus Elam Thin\"\>\u003cspan lang\u003d\"FA\" style\u003d\"font-‏‏‏‏size:16.0pt\"\>\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003cp dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-‏‏‏‏align:justify;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"5\" face\u003d\"Lotus Elam Thin\"\>\u003cspan lang\u003d\"FA\" style\u003d\"font-‏‏‏‏size:16.0pt\"\>میشل صحبت\nمی‌کند:",1] ); //-‏‏‏‏-‏‏‏‏> //]]>

واقعاً اگر بخواهیم که از قیدوبند فیلم‌ها و تصاویر تحریک‌ کنندۀ سکسی آزاد بشویم اولاً باید قبول کنیم که چنین مشکلی در زندگی‌ ما وجود دارد، که مضر و خطرناک است.ثانیاً، بدانیم که اینگونه وسوسه‌ها همیشه وجود خواهد داشت که همیشه در زندگی‌ ما سر بلند کند. بنابراین باید مراقب باشیم و در برابرِ آن مقاومت کنیم. ضمناً باید متوجه باشیم که هر تصمیمی که راجع به وسایل تفریحی و نحوه سرگرمی می‌گیریم، نظیر فیلم یا برنامه تلویزیونی که می‌بینیم، می‌تواند مستقیماً بر زندگی ما تأثیر بگذارد و باعث شود از مسیر درست منحرف بشویم. به‌خاطر‌همین من کسانی را که می‌خواهند از قید اینگونه اسارت‌ها آزاد باشند تشویق می‌کنم با حکمت عمل کنند و با کسانی نشست و برخاست داشته باشند که بتوانند در این نبرد به آن‌ها کمک کنند، مخصوصاً با یکنفر که بتوانند مسائل خودشان را صادقانه با او در میان بگذارند .»

رُزا می‌گوید :

«آنچه را که دشمن می‌خواست از آن برای نابودی ما استفاده کند، خدا از آن استفاده کرد تا کار شگفت‌انگیزی را در ما انجام بدهد.»

میشل می‌گوید : //\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003cp dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-‏‏‏‏align:justify;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"5\" face\u003d\"Lotus Elam Thin\"\>\u003cspan lang\u003d\"FA\" style\u003d\"font-‏‏‏‏size:16.0pt\"\>چیزی که ما\nمی‌خواهیم از\nخلال این داستان\nبه شما منتقل\nکنیم، امید\nاست...می‌خواهیم\nمردمی که صدای\nما را می‌شنون\nبدونن که خدا\nمی‌توانه\nزندگی‌های‌شونو\nعوض کنه، می‌توانه\nازشما افراد\nمقدسی بسازه،\nو شما رو\nبینهایت برکت\nبده.\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003cp dir\u003d\"RTL\" style\u003d\"text-‏‏‏‏align:justify;direction:rtl\"\>\u003cfont size\u003d\"5\" face\u003d\"Lotus Elam Thin\"\>\u003cspan lang\u003d\"FA\" style\u003d\"font-‏‏‏‏size:16.0pt\"\>\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003cp\>\u003cfont size\u003d\"3\" face\u003d\"Times New Roman\"\>\u003cspan lang\u003d\"EN-‏‏‏‏US\" style\u003d\"font-‏‏‏‏size:12.0pt\"\>\u003c/span\>\u003c/font\>\u003c/p\>\n\n\u003c/div\>\n\n\u003c/div\>\n\n\n",0] ); D(["ce"]); //-‏‏‏‏-‏‏‏‏> //]]>

« چیزی که ما می‌خواهیم بگوییم ، امید است... خدا آن ضعف مرا برداشت و به قوت تبدیل کرد کاری که خودم هیچ وقت نمی‌توانستم انجام بدهم .»

خیلی خوشحالم که امروز به اینجا آمدید تا کار عظیم خداوند را در زندگیتان برای من بگویید ، خداوند به راستی قادرِ که ما را عوض کند و از ما انسان‌هایی بسازد که مقبول و مورد نظرش باشیم.

همان طور که به خانه می‌رفتم به یاد صحبت‌های میشل و رُزا بودم و خدا را شکر می‌کردم که همیشه آماده است که ما را عوض کند و ما را بی نهایت محبت کند.

 

 

 

ای گل زیبای من که خوشبو هستی برایم دور افتاده از من آیا می‌دانی که کجا هستی و در کجا قرار داری و بر که ایستاده‌ای و جای تو کجاست.من خدای تو هر روزه تو را می‌نگرم با چشمانِ نگران و از تو مراقبت می‌کنم که بر جای خود برگردی و جای تو در من است و در دست‌های من تا در آسمان قرار گیری نه بر زمین. تو در کنارم بنشین در آرامی من تو را دوست دارم و می‌خواهم قرار گیری در من که جای اصلی تو هستم. می‌دانی که آمده‌ام به دنبالت بر همین زمین که جای من هم نبود ولی برای تو آمده‌ام دوستت دارم بیا در من بمان نه بر زمین در آرامی من بمان ای گل من در جای خود قرار گیر تا آرام باشی ریشۀ تو می‌داند که کجا آرامی می‌گیرد بیا و با بوی خود مرا هم خوشبو بساز تا آرام باشیم با هم.

(متنی از ناهید بزرگی در رابطه با داستان زندگی میشل)

سکس و تمایلات جنسی موضوعی است که در جامعه و وسائل ارتباط جمعی اغلب وارونه ارائه شده است. گاه کاملا مذموم بطوریکه حتی مطرح کردن آن ناپسند است و گاه مثبت و کاملا آزاد بدون هیچ حد ومرز. اگر چه این موضوع در کشورهای شرقی و خاورمیانه بخاطر بسته بودن محیط جامعه زیاد بچشم نمی خورد، اما هنگامیکه به زندگی افراد بصورت شخصی نگاه میکنیم متوجه درصد نابسامانی و آشفتگی زندگی افراد می گردیم ....

برای اطلاعات بیشتر لطفاً اینجا را کلیک کنید.

 

یکی از موضوعاتی که بسیاری از جوانان خصوصا مردان با آن درگیر هستند، مسئله پرونوگرافی می باشد. آمار نشان می دهد که 35 درصد افرادی که با اینترنت در ارتباط هستند با این مسئله درگیر اند. درمیان مردان 50 درصد این موضوع را تشکیل می دهند. حال اگر شما مطلع گردید که همسر یا فرزند شما بطور دائم و مرتب با این مشکل دراتباط است عکس العمل شما چه خواهد بود؟

.برای اطلاعات بیشتر لطفاً اینجا را کلیک کنید

 

چگونه می توان از خود ارضایی آزاد شد؟

یکی از ریشه های این مشکل یعنی خود ارضایی عدم درک صحیح فرد از هویت و توانایی های خود می باشد که غالبا برای بسیاری به جهت تجربیات منفی و تلخ در گذشته می باشد. تجربیاتی چون حس ناخواسته بودن ،دائم بازنده بودن و حس بی ارزشی. علاوه بر این عوامل فرهنگی نظیر حجب و حیا، ترس از محکومیت و مورد ترور روحی و روانی قرار گرفتن از جانب دیگران نیز باعث می گردد که مشکل دو صد چندان شود.

برای اطلاعات بیشتر لطفاً اینجا را کلیک کنید.

 

پرونو گرافی یا اعتیاد جنسی یکی از رایج و پر جاذبه ترین بخش اینترنت برای نوجوانان و جوانان میباشد. تعدد شبکه های پرونوگرافی، عضویت رایگان، مشاهده و ایجاد ارتباط از طریق کامپیوتر در هر نقطه، زمان و مکان این موقعیت را بوجود می آورد تا قشر جوان بتواند به موضوعاتی دسترسی داشته باشد که در اجتماع و محیط های خانواندگی تقریبا امری غیر ممکن و ناپسند می باشد.

برای اطلاعات بیشتر لطفاً اینجا را کلیک کنید.

 

کتاب‌مقدس دربارۀ خودارضایی چه می‌گوید؟

پاسخ به این سؤال همواره یکی از دشوارترین و در عین حال مهمترین چالش‌هایی است که مسیحیان با آن روبرو بوده‌اند. بسیاری از مسیحیان از آن جهت که کلام خدا هرگز به‌طور خاص به خودارضایی اشاره نکرده است، پاسخی برای این مسئله ندارند. از این رو باید به دیگر آیات کتاب‌مقدس که در آنها به مسائلی از جمله "حفظ تقدس"، "پرهیزکاری" و "اجتناب از شهوات جسمانی" می‌پردازند، پرداخت. بنابراین باید به شکلی غیرمستقیم به مسئلة خودارضایی پاسخ داد.

برای اطلاعات بیشتر لطفاً اینجارا کلیک کنید.