You are here

خدای فعال و زنده

خدای کتاب‌مقدس خدایی فعال و زنده است‌. او خدایی است که از ابتدای آفرینش عمل می‌کند. عمل آفرینش جهان و همه مخلوقات‌، نخستین عمل شکوهمند اوست که شخصیت او را بعنوان خدایی فعال به ما می‌نمایاند. اما عملکرد خدا بعنوان خدایی فعال با آفرینش جهان به پایان نمی‌رسد. پس از آن نیز خدا در همه ابعاد هستی و خلقت خود عملکرد شکوهمند و پر چلال خود را فعالانه به نمایش می‌گذارد. در واقع تمام هستی‌، تجلی‌گاه عملکرد او بعنوان خدای قادر مطلق می‌باشد.

او همچنین بشکلی خاص در زندگی همه انسانها و حیات قومها و ملتها، حضوری انکارناپذیر دارد و پیوسته در حال عملی ساختن نقشه‌ای است که برای کل هستی و نیز حل مسألۀ گناه و رستگاری انسانها تدارک دیده است‌. این عملکرد در حیات و تاریخ قوم اسرائیل یعنی قوم برگزیده خدا جلوه و نمود بارزتری دارد. خدا با مکشوف ساختن خود به این قوم‌، انجام اعمال عظیم در میان آنان و دادن وعده‌های عالی به ایشان‌، به بخشی جدایی‌ناپذیر از هستی و هویت این قوم تبدیل می‌شود.

اما مکاشفۀ خدای کتاب‌مقدس بعنوان خدایی فعال و زنده که هر لحظه در هستی جهان مخلوق خود عمل می‌کند، در تجسم کلمۀ خدا و ورود مسیح به جهان عالی‌ترین نمود و تجلی خود را می‌یابد. خدا با ورود به جهان توسط تجسم‌، عملکرد نوینی را در مورد نجات و رستگاری انسان و تحقق بخشیدن به آن نقشه‌ای که برای کل هستی و مخلوقات در نظر دارد، آغاز می‌کند. تجسم الهی در مسیح عالی‌ترین مکاشفه از شخصیت خدا بعنوان خدایی فعال می‌باشد که همواره در هستی مخلوق خود حضور دارد و رستگاری کامل را برای همه انسانها به ارمغان می‌آورد.

مسیح آغاز پادشاهی الهی را اعلام می‌کند یعنی پادشاهی‌ای که مرگ و گناه و شیطان‌، دیگر هیچ قدرتی در آن ندارند و خدا پادشاه مطلق آن است‌. هنگامی که ما زندگی مسیح را در اناجیل بررسی می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که وی همواره در حال عمل کردن و گسترش دادن پادشاهی الهی است‌؛ وی مریضان را شفا می‌بخشد، ارواح شریر را اخراج می‌کند، گناهان را می‌آمرزد و مکاشفه‌ای از شخصیت خدا در اعمال و کلامش می‌نمایاند که باور به آن تنها طریق نجات و رستگاری کامل می‌باشد. در شریعت یهود، روز سَبَّت از آنجایی که روز آرامی گرفتن خدا معرفی می‌گردد، روزی بود که یهودیان نباید هیچ فعالیتی در آن انجام می‌دادند. اما مسیح حتی در روز سبت نیز عملکرد رهایی‌بخش خود را ادامه می‌دهد و فعالیت الهی را همواره در همه شرایط و زمانها نشان می‌دهد؛ «پدر من تا کنون کار می‌کند و من نیز کار می‌کنم‌» (یوحنا ۵:‏۱۶).

تجسم الهی در مسیح نشانگر آغاز دوران نوینی در عملکرد پر جلال الهی در جهان می‌باشد و انجیل عیسای مسیح به یک معنی اعلان خبر آغاز این عملکرد نوین در تاریخ می‌باشد. با عروج مسیح به آسمان آنچه که توسط تجسم الهی آغاز گشته بود پایان نمی‌پذیرد بلکه با نزول روح‌القدس تداوم می‌یابد و آنچه که با تجسم مسیح آغاز گشته بود، بُعد نوینی یافته و بسوی نقطه کمال خود به پیش می‌رود. در واقع با نزول روح‌القدس‌، مسیح در انسانها ساکن می‌شود و توسط آنان عملکرد خود را در جهان تداوم می‌بخشد و آنچه را که وی هنگام زندگی بر روی زمین انجام می‌داد، توسط بدن خود، کلیسا، به انجام می‌رساند.

ایمان آوردن هر شخص به مسیح و تولد تازه او که روح خدا موجد آن است‌، به یک معنی‌، در حکم تولد مسیح در وجود آن شخص و در حکم ورود مجدد مسیح به جهان می‌باشد و در تولد تازه هر مسیحی‌، خدا ورودی دگرباره را به جهان تدارک می‌بیند تا جهان دستخوش آشوب و گناه و اضمحلال را مجدداً احیا نماید و آن را فعالانه از درون منقلب نماید. در واقع در تجسم الهی در مسیح‌، که انجام نوینی برای تجلی عملکرد الهی در جهان می‌باشد و در رستاخیز مسیح که عظمت بینهایت قوت خدا می‌باشد (افسسیان ۱:‏۱۹)، خدا خود را بعنوان خدایی زنده و فعال که عملکردی قدرتمندانه در کل هستی خود دارد مکشوف می‌کند. با سکونت مسیح در ایمانداران توسط روح‌القدس‌، این علمکرد قدرتمندانه تداوم می‌یابد و خدا این عملکرد را توسط روح‌القدس و در کلیسایش متجلی می‌کند.

در این روزها که تولد منجی خود را جشن می‌گیریم‌، فرصتی است که در مورد حقایق عمیقی که در مورد ورود او به جهان وجود دارد، به تفکر و تعمق بپردازیم تا خداوند خود را عمیق‌تر بشناسیم‌. در سطور فوق ما در مورد برخی از حقایقی که در تولد مسیح و تجسم الهی وجود دارند، تأمل نمودیم‌. اما رخداد تجسم خدا بسیار عظیم است که هر چقدر فرصت بیشتری به بررسی آن اختصاص دهیم‌، خداوند می‌تواند توسط روح‌القدس و کلامش حقایق عمیق‌تری را برایمان مکشوف سازد.

هرگونه شناخت اصیل و عمیق از خدا، تنها در مواجهه با شخصیت عیسای مسیح که تجسم کامل اوست میسر است‌. خدا با تجسم خود در شخصیت عیسی مسیح‌، اساسی‌ترین حقایقی را که انسان باید در مورد او بداند، برای وی مکشوف نموده است‌. تمام تصورات انسانی در مورد خدا و شخصیت او، در مواجهه با مکاشفه الهی در مسیح رنگ می‌بازد و دگرگون می‌شود. برای انسانی که در پی شناخت خدا و حقیقت می‌باشد، هیچ نقطه شروعی بجز شخصیت عیسی مسیح و کلام او وجود ندارد. پس بیایید این ایام شاد و خجسته را با تعمیق درک خود از حقایقی که مربوط به این رخداد هستند و می‌توانند زندگی ما و دیگران را دگرگون سازند، شادتر سازیم‌.