You are here

تأملات روحانی

Estimate time of reading:

۱ دقیقه

 

هر فردایی دو دستگیره دارد: یا می‌توانیم آن را از دستگیرۀ نگرانی بچرخانیم، و یا از دستگیرۀ ایمان.

هنری وارد بیچِر

******

 

باید سخن کمتر گفت. منبر جای سخن‌پراکنی نیست. پس چه باید کرد؟ باید جاروبی برداشت و خانۀ کسی را تمیز کرد. این خودْ بهترین موعظه است.

مادر ترزا

******

 

آنگاه که در پایان عمر در حضور خدا می‌ایستم، امیدوارم ذره‌ای استعداد و قابلیت در وجودم باقی نمانده باشد، تا بتوانم بگویم: «هرآنچه به من دادی، بکار گرفتم.»

اِرما بامبِک

******

بر این باورم که تخیل نیرومندتر از دانش، افسانه قوی‌تر از تاریخ، خواب و رؤیا پرقدرت‌تر از واقعیت، امید پیروزمندتر از تجربه، و محبت قوی‌تر از موت است.

رابرت فولگام

******

هر کسی می‌تواند فرد بزرگی باشد...چون هر کسی می‌تواند خدمت کند. برای خدمت کردن لازم نیست جملات را از لحاظ دستوری درست بیان کنیم؛ تنها کافی است دلی پرفیض داشته باشیم، و روحی که از محبت آکنده است.

دکتر مارتین لوتر کینگ

******

آنکه فقط انسان را مطالعه می‌کند، فقط به کالبد معرفت دست می‌یابد، که فاقد جان است، و آنکه فقط کتاب را مطالعه می‌کند به روح معرفت دست می‌یابد، که فاقد کالبد است. اما آنکه بر مشاهدات خویش ملاحظه، و بر مطالعات خود تأمل را می‌افزاید، در جادۀ صحیح معرفت است؛ مشروط بر آنکه، ضمن بررسی مکنونات قلبی دیگران، از تفتیش قلب خود غافل نماند.

کالیب کالتون‌

******

هنر گوش فرا دادن را بیاموز، و آن وقت حتی از یاوه‌گویان نیز پند خواهی آموخت.

پلوتارک

******

من سفر زندگی را همچون مسافری که به‌سوی ابدیت رهسپار است، درمی‌نوردم. اگرچه به‌صورت خدا آفریده شدم ولی صورتم تنزل یافته، و نیازمند آنم که تعمق، پرستش و اندیشیدن را بیاموزم.

دانلدکاگن، اسقف اعظم کانتربوری

******

ساده‌ زیستن، اگر حقیقی و باطنی باشد، ظاهرمان را نیز بی‌ریاتر و طبیعی‌تر خواهد ساخت. چنین ساده‌ زیستنی، اگر با چشمان پاک بدان بنگریم، ما را جذب صداقت، وقار، معصومیت، شادمانی و آرامشی دلپذیر می‌کند. آه که این ساده‌ زیستن چقدر دلپذیر است‌! چه کسی آن را به من خواهد آموخت؟ همه چیز را فدای آن خواهم ساخت، زیرا گوهرِ گرانبهایی است که انجیل از آن سخن می‌گوید.

‌فرانسوا فنلون‌

******

دشوار می‌توان کارهای عظیم انجام داد، اما می‌توان کارهای کوچک انجام داد با محبتی عظیم.

مادر ترزا