You are here

تأملات روحانی/۶۷

Estimate time of reading:

۱ دقیقه

 

 

هیچ انسانی ثروتمندتر، قدرتمندتر و آزادتر از کسی نیست که بتواند از خود و از همه چیز دست شوید و خود را در پایین‌ترین مرتبه قرار دهد.
 (توماس ا. کمپس)
*******
 
مادامی که قضاوت می‌کنید، فرصت دوست داشتن را از دست می‌دهید.
(مادر ترزا)
*******
 
محبت‌آمیزترین واژه در دنیا، واژۀ نامهربانانه‌ای است که هرگز بازگو نشود.
(مادر ترزا)
*******
 
انسان‌ها را از دور دوست داشتن کار دشواری نیست. دوست داشتن آنهایی که به ما نزدیک هستند، کار دشواری است. بخشیدن یک کاسه برنج برای سیر کردن یک گرسنه، بسی آسان‌تر از کاهش تنهایی و درد و رنج انسانی رانده شده در خانه خودمان است. عشق را به خانه خود بیاورید، چرا که عشق ورزیدن یکدیگر را باید از خانه آغاز کنیم.
(مادر ترزا)
*******
 
زمستان زمین را برای بهار آماده می‌کند، به‌همین صورت درد و رنج جان‌ها را برای جلال آماده می‌کند.
 (ریچارد سیبس)
*******
 
اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانۀ زندگی نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد.
(وین دایر)
*******
 
تاریکی نمی‌تواند نور را خاموش کند فقط می‌تواند خدا را درخشان‌تر کند.
(ناشناس)
*******
 
شکست خوردن در کشمکش علیه شریر عار نیست، نجنگیدن عار است.
(استیو هارت)
*******
 
به جای آنکه جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خود را بیابید.
(ناشناس)
*******
 
زخم‌های خدا شفا می‌بخشد، بوسه‌های گناه می‌کُشد.
(ویلیام گورنال)
*******
 
شکر خدا به‌خاطر مهربانی‌هایش راهی است برای برخوردار شدنِ بیشتر از آن، شکر خدا به خاطر مشکلات و سختی‌ها، راهی است برای حذف شدن آنها.
(ویلیام دایر)
*******
 
محبت واقعی، محبت به آنانی است که دوست‌داشتنی نیستند. بخشیدن، عفو نمودن آنانی است که غیرقابل بخششند. ایمان به معنی باور چیزهایی است که غیر قابل باورند. امید یعنی امیدوار بودن در شرایطی که همه چیز به نظر مأیوس‌کننده است.
(جی. ک. چسترتون)