You are here

تأملاتی در مورد صلیبِ مسیح

Estimate time of reading:

۱ دقیقه

 

 

 

مسافری که در فضای کتاب‌‌مقدس راه می‌‌پیماید، به محض اینکه نگاه خود را از تپه‌‌ای به نام جلجتا بردارد، راهش را گم خواهد کرد. (جی. ‌‌آی. ‌‌پَکر)

 

روح‌‌القدس هیچگاه شاگردان خود را از صلیب آنطرف‌‌تر نمی‌‌بَرَد، بلکه پیوسته آنها را به اعماق خودِ صلیب رهنمون می‌‌شود. (ناکس چَمبلین)

 

انجیل نه تنها مهمترین پیام در سراسر تاریخ، بلکه یگانه پیام حیاتی در سراسر تاریخ است. و با این حال اجازه می‌‌دهیم هزاران نفر که خود را مسیحی می‌‌دانند در تمام طول زندگی خود هیچ‌‌گاه درک درستی از آن نداشته باشند و شادیِ زیستن مطابق آن را تجربه نکنند. (جری بریجِز)

 

ترس من این است که صلیب، بی‌‌آنکه هیچ‌‌گاه بطور کلی انکار شود، پیوسته در معرض این خطر باشد که توسط امور حاشیه‌‌ای که بیش از حد اهمیت می‌‌یابند، از جایگاهِ محوری‌‌ای که باید از آن برخوردار باشد کنار زده شود. هر گاه این خطر وجود داشته باشد که امور حاشیه‌‌ای جایگزین اصل شوند، با بت‌‌پرستی چندان فاصله‌‌ نداریم. (دی. ‌‌اِی. کارسون)

 

همه جا در اطراف خود مسیحیان و کلیساهایی را می‌‌بینیم که انجیل را شُل و شل‌‌تر می‌‌گیرند و با آن ناشیانه عمل می‌‌کنند، و این خطر وجود دارد که دیر یا زود به‌‌کلی آن را از دستان خود بیاندازند. (جان اسکات)

 

از مبحث صلیب هیچگاه فارغ‌‌التحصیل نمی‌‌شویم، بلکه پیوسته به درکی عمیق‌‌تر از آن نائل می‌‌گردیم. (دیوید پرایر)

 

صلیب صرفاً یکی از پیامهای پولس نبود؛ صلیب تنها پیام او بود.  (سی. ‌‌جی. ماهانی)

 

پولس نمی‌‌تواند برای مدتی طولانی راجع به شادی مسیحی یا اخلاق یا مشارکت مسیحی یا آموزۀ مسیحی در مورد خدا و یا هر چیز دیگر سخن بگوید بی‌‌آنکه دیر یا زود به‌‌نوعی آن را به صلیب مرتبط سازد. پولس انجیل‌‌محور است؛ او صلیب‌‌محور است. (دی. ای. کارسون)

 

پولس یکسره شیفته و مسحورِ یک صحنۀ عظیم در تاریخ بود: صلیبی بر جلجتا که بر آن پسر خدا که ما را دوست داشت جانش را در راه ما داد. (جان پایپر)

 

اشعیا باب ۵۳ ما را به عمق معضل انسان و عمق ذهن خدا می‌‌بَرَد. (درِک تیدبال)