Search

Displaying 41 - 50 of 148 results

 • یافتن پناهگاهی امن

  در خانواده‌ای متوسط و بسیار مذهبی متولد شدم. خانواده‌ام از هر نظر مرا تحت کنترل داشتند و این رفتارها همیشه مرا رنج می‌داد، چون فکر می‌کردم که آن‌ها به من اطمینان ندارند.اجازه نداشتم تنها به مدرسه و خیابان بروم همیشه برادرم با من همراه بود ...

 • اگر امروز آواز مرا بشنوی

  در یک خانواده معتقد به‌دنیا آمدم. از همان زمانی که خود را شناختم به من یاد دادند که باید از خدا ترسید و برای راضی نگاه داشتن او شریعت را به‌دقت انجام داد ...

 • شفا در زخم است

  بر سرِ ره کودکی اِستاده بود، بس نحیف و لاغر و لرزان چو بید، موج می‌زد اشکِ غم در دیدگان، گشتِ چشمانش به هر سو می‌دوید. گونه‌ها از آتشِ غم تابناک،

 • تأملات روحانی

  عشق آن چیزی است که با آن به‌دنیا آمدیم، و ترس آن چیزی است که در این دنیا آموختیم. سفر معنوی عبارت است از دور افکندنِ ترس و بازگشت به عشق ...

 • تشریح مثل‌های عیسی‌ / گمشده‌ها

  پدر مبهوت ایستاده بود. تا حالا چنین چیزی نشنیده بود. چنین رفتاری حاکی از گستاخی‌، و توهینی خرد کننده‌! پسر کهتر او، چند دقیقه پیش وارد اتاقش شده بود و ارثش را می‌خواست ...

 • نقد فیلم بخشـش

  بنیاد مسیحیت بر فیض و بخشش مبتنی است. ما به‌واسطۀ عملِ بخشش خداوند بر روی صلیب است که از تمام گناهان‌مان پاک می‌شویم و عادل محسوب می‌گردیم ...

 • محبتی غیر قابل توصیف

  در یك روز زیبای تابستان كه بوی عطر سمبل‌ها همۀ خانه را پر كرده بود و آفتاب زیبا و حرارتش همه جا را گرفته بود و باغچۀ زیبای خانه‌مان پر از گل و غنچه شده بود، دلم ...

 • تأملات روحانی/۴۲

  اگر با من باشی، چه کسی می‌تواند علیه من باشد؟اگر من با تو باشم، چگونه ممکن است که از میان دشواری‌ها عبور نکنم؟

 • طریق دیدار

  دیدار اقوام و دوستان طراوت خاصی به کریسمس می‌بخشد. مسیحیان در این ایام به‌یاد می‌آورند که خداوند، خالق آسمان و زمین در عیسای مسیح به دیدار بشر مخلوق خود آمد....

Pages