Search

Displaying 11 - 17 of 17 results

 • گویی هرگز گناه نکرده‌ایم!

  در بحث‌های قبل‌، دیدیم که وضعیت انسان از دیدگاه خدا بسیار وخیم است‌. او "بدهکار" است‌، بدهکاری که به‌خاطر فقر و تنگدستی‌، نه قادر است بدهیهای گذشته را بپردازد، و نه می‌تواند ...

 • اتیوپی

  تیوپی (یا "حبشه") را معمولاً پس از ارمنستان دومین کشوری می‌دانند که رسماً به آیین مسیح گروید. در واقع بسیاری از مردم اتیوپی معتقدند که پیام انجیل از طریق خواجه‌سرای حبشی که توسط فیلیپُس به مسیح ایمان آورد و تعمید گرفت (اعمال ۸: ۲۶- ۳۹) وارد این کشور شد...

 • هندوستان

  هند یا در زبان پارسی باستان "ایندوس"، در اصل از واژۀ سانسکریت "سیندو" مشتق شده که نام رودخانه سند است. بنابراین "هندوستان" یعنی "کشور رود سند". در زبان فارسی خودمان هم ریشۀ "هند" در لغاتی مثل "هندوانه" در اصل به‌معنی "پر آب"، "آبدار" و "مرطوب" است ...

 • پس مثل ایشان مباشید... /۳

  در شماره پیشین‌، بررسی خوشابه‌حال‌ها را آغاز کردیم و گفتیم که این هشت خوشابه‌حال باید مجموعاً در زندگی هر فرد مسیحی دیده شود...

 • کتاب امثال سلیمان، راهنمایی برای موفقیت

  موفقیت چه معنایی دارد؟ چاله‌های زندگی که باید از آنها اجتناب کرد چه می‌باشند؟ حکیم کیست؟ نادان کیست؟ اینها سؤالاتی هستند که کتاب امثال در پی پاسخگویی بدانهاست.

Pages