You are here

بخشش

 

«بخشش» اغلب یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که مسیحیان در زندگی روحانی خود با آن مواجه‌‌اند. دوستی که اخیراً در یک کنفرانس مسیحی راجع به زندگی نمونه مسیحایی و مشخصات آن صحبت کرده بود، می‌گفت پس از خاتمه صحبت، بیشترین تعداد سؤالاتی که از او ‌شد راجع به بخشش بود. مردم می‌خواستند بدانند تا چه حد باید کسی را که به ما بدی کرده بخشید؟ اگر این بخشش باعث شود فردِ خاطی همچنان به کارهای بد خود ادامه دهد و درس عبرت نگیرد تکلیف چیست؟ حد و حدود بخشش کدام است؟ جالب اینجاست که مردم در زمان عیسی نیز دقیقاً چنین سؤالاتی در ذهن داشتند و این امر خود گواهِ اهمیتِ جاودانۀ این موضوع است. به همین جهت موضوع اصلی این شماره را به "بخشش" اختصاص داده‌ایم و کوشیده‌ایم این مبحث مهم را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دهیم. در این رابطه، از جمله مصاحبه‌ای اختصاصی با خواهر عزیزمان تاکوش هوسپیان انجام داده‌ایم که شوهرشان اسقف هایک هوسپیان در سال ۱۹۹۴ به‌خاطر دفاع از حقوق مسیحیان به‌طرز فجیعی در ایران به شهادت رسیدند. خواهر تاکوش در این مصاحبه روش‌هایی عملی برای غلبه بر کینه و نفرت با ما در میان خواهند گذاشت - روش‌هایی که در نهایت باعث گردید به یاری خدا بتوانند قاتلین شوهرشان را ببخشند. موضوع نقد فیلم این شماره را نیز به فیلم "بخشش" اختصاص داده‌ایم که این موضوع را در چارچوبِ تنفّرِ نژادی در آفریقای جنوبی بررسی می‌کند. مقالات مفید دیگری نیز در این زمینه از نظرتان خواهد گذشت.

همانطور که ملاحظه می‌کنید، از این پس کوشش شده است که هر شماره دارای موضوعی اصلی باشد و مقالات کم و بیش در راستای موضوع واحدی نوشته شوند. قسمت‌ تازه‌ای نیز در مجله گنجانده‌ایم به‌نام "پای صحبت چهره‌های برجسته کلیسای ایران" که هدف از آن، آشناییِ بیشترِ خوانندگان با پیشکسوتان مسیحیت در ایران و بهره‌گیری از تجارب و رهنمودهای‌ آنان است. ضمناً خوشحالیم به اطلاع برسانیم که اسقف حسن دهقانی تفتی که ایشان را به جرأت می‌توان برجسته‌ترین نویسنده مسیحی ایرانی دانست بر ما منت نهاده، موافقت کرده‌اند که از این پس در ستونی اختصاصی، تجربیات، نظرات و تازه‌ترین اشعار خود را با خوانندگان "کلمه" در میان بگذارند. اولین ستونِ مخصوص ایشان از همین شماره از نظرتان خواهد گذشت.

در پایان جا دارد از تمام خوانندگانی که در پیِ چاپِ پنجاهمین شماره "کلمه"، با فرستادن نامه یا کارت تبریک پشتیبانیِ خود را از مجله اعلام داشته‌اند و باعث تشویق و دلگرمی ما شده‌اند صمیمانه قدردانی کنم. پاداش‌تان با خداوند!