You are here

گفتگویی در مورد رشوه

 

در مورد رشوه با حسام مرتضوی گفتگویی داشتیم که در این قسمت از نظرتان خواهد گذشت.

 

 

۱) چه مسائلی باعث می‌شود که انسان به رشوه‌خواری کشیده شود؟

رشوه همیشه در جوامع بشری وجود داشته است. از همه جای دنیا خبر رشوه‌های کلان در اخبار شنیده می‌شود. رشوه در جایی رشد می‌کند که ما نمی‌خواهیم از طریق مجاز و قانونی به خواسته‌ای که داریم برسیم. می‌خواهیم با توسل جستن به کاری که صادقانه نیست موانع را از سر راه پیشرفتمان برداریم و با زیرکی خاص به هدف برسیم. به بیانی ساده رشوه هدیه‌ای است که هدف از آن سرپوش نهادن بر حقیقت است. عمل رشوه به هر صورت و عنوانی هم که گرفته و یا داده شود حقیقت را زیر پا می‌گذارد. در رشوه نیت و یا انگیزه شخص بسیار مهم است و چون رشوه همیشه با نیت اشتباهی صورت گرفته است نمی‌تواند باعث رشد و تعالی انسان و یا پیشرفت واقعی او گردد. رشوه همیشه به انسان راه اشتباهی را برای رسیدن به هدف نشان می‌دهد و انسان را مجاز می‌شمارد که طرف مقابل خود را با پرداخت هدیه‌ای با انگیزۀ اشتباه خریداری کند. وقتی انسان ببیند که با پرداختی بعنوان هدیه به چه سادگی به هدف خود رسیده است در حالیکه شایستگی احقاق آن را نداشته است، دارای شخصیتی منفی می‌گردد و به مرور زمان به شخصی تبدیل می‌شود که با رشوه‌خواری جامعه کوچکی را نیز به فساد می‌کشاند.

 

۲) با چنین افرادی چگونه باید برخورد نمود؟

باید به آنان روش صحیح رسیدن به هدف را نشان داد. بنظر من ما حق این را نداریم که از هر راهی به خواسته و هدف خود برسیم. ما باید برای رسیدن به خواسته‌هایمان تلاش کنیم و از خود مایه بگذاریم. باید به اینگونه افراد اهمیتِ در حقیقت و راستی زندگی کردن را گوشزد نمود. باید به چنین افرادی ثابت کرد که هدیه دادن به هر کسی باید با انگیزه صحیحی صورت گیرد. ما باید با تلاش و کوشش و با کمک از خدا و دوستان موانع رسیدن به هدف را از میان برداریم. باید به آن‌ها بگوییم که هدیه دادن مانعی ندارد ولی هر هدیه‌ای باید با قصد و نیت صحیحی صورت گیرد. نباید انگیزه‌ای نادرست در پس آن مخفی باشد. اتفاقاً اینگونه افراد را باید به دادن تشویق نمود که دارای چه برکت مخصوصی است. یاد بدهیم که انعام بدهیم و سخاوت داشته باشیم وبه راه‌های اشتباه متوسل نشویم تا به خواسته خود برسیم. صادقانه زندگی کردن و در هر چیزی روی حقیقت و راستی ایستادن باعث رشد شخصیت مثبت در ما می‌گردد و ما می‌توانیم بر جامعه خود تأثیر مثبتی برجا بگذاریم.

 

۳) برخورد کتاب‌مقدس با رشوه‌خواری چیست و چه راه‌های برای مبارزه با رشوه به ما یاد می‌دهد؟

باید بدانیم که خدا از چنین کاری بی‌نهایت متنفر است. چرا؟ چون او حقیقت و راستی است و چیزی که خلاف حقیقت است با ذات او در تضاد است. او از کسی طرفداری نمی‌کند و رشوه نمی‌گیرد (تثنیه ۱۰:‏۱۷). هیچ انسانی با هدیه دادن و قربانی نمی‌تواند به او رشوه دهد و بر حقیقت گناه خود سرپوش بگذارد. (امثال ۲۱:‏۲۷). اما اگر هدیه‌ای با خلوص نیت تقدیم گردد کاری پسندیده و مقبول خداست. بنابراین از نظر کلام خدا نیت درونی دل انسان در اینگونه موارد بسیار مهم است. خدا پسرش را هدیه نمود. کلام خدا در رساله یعقوب می‌گوید «هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از جانب اوست». کلام خدا ما را تشویق می‌کند که دادن از گرفتن فرخنده‌تر است. بنظر کلام خدا نیت دلِ هدیه‌دهنده یا هدیه گیرنده است که هدیه را به گناه رشوه‌خواری بدل می‌کند. این دقیقاً همان چیزی است که عیسی‌مسیح در مورد خوراکی که به معده می‌رود تعلیم داد که آنچه آن را ناپاک می‌سازد انگیزه‌ای است که از درون دل انسان برمی‌خیزد زیرا خدا به دل می‌نگرد. به همین خاطر است که کتاب‌مقدس رشوه را نشانه دلی فاسد می‌داند. (جامعه ۷:‏۷).