You are here

گفتگویی در مورد جستجوی خدا

 

با خانم ریما میناسیان در مورد روحیه جستجوگر انسان نسبت به خدا گفتگویی داشتیم که در این قسمت از نظرتان خواهد گذشت.

 

۱) چرا بیشتر انسان‌ها در سختی‌ها و مشکلات به یاد خدا می‌اُفتند؟

یکی از خصوصیات ذاتی ما انسان‌ها داشتن روحیه جستجوگر است. بسیاری بخصوص زمانی که در بحران‌ها و شرایط سخت قرار می‌گیرند و به بن‌بست می‌رسند، به یاد خدا و مسائل روحانی می‌اُفتند و سئوالاتی برایشان مطرح می‌شود. گشتن به دنبال معنی و مفهوم زندگی، دلیل به‌وجود آمدن و خلق شدن و چراهای بسیار، جزو سئوالاتی است که بسیاری حاضر هستند به هر دری بزنند و به هر شکلی که شده می‌خواهند پاسخ این سئوالات را پیدا کنند. هنگامی که موفق نمی‌شوند، دچار درماندگی، سردرگمی و ناامیدی می‌شوند. گاهی خدا از همین بحران‌ها استفاده می‌کند تا ما را به خود نزدیک سازد و چیزهایی را برای ما آشکار کند.

خواهر گیتی نمونۀ بسیار روشنی است از افرادی که از رفاه نسبی، دوران کودکی خوب و خانوادۀ با محبت و عشق شوهر و یا زن برخوردار هستند ولی با وجود همۀ این‌ها زمانی می‌رسد که نیاز به شناخت خدا را احساس می‌کنند و می‌خواهند هدف از خلقت خودشان را بدانند و پاسخ سئوالاتشان را پیدا کنند.

 

۲) برای افرادی که در بحران‌ها و مشکلات هستند چه راه حل‌هایی وجود دارد؟

بسیاری به ادیان و اعتقادات مختلف پناه می‌برند با این آرزو که جواب سئوالاتشان را در آنجا پیدا کنند. بعضی‌ها هم به فال‌بینی، کف‌بینی، و بخصوص مکاتبی که امروزه باب شده، رجوع می‌کنند و زمانی که پاسخ‌های قانع کننده‌ای پیدا نمی‌کنند، از خدا قهر می‌کنند و یا دچار غم و اندوه و افسردگی می‌شوند. طبیعتاً دوستان مسیحی نقش مهّمی در هدایت این افراد در مسیر درست ایفا می‌کنند. ولی خدا را شکر، چون خدا راه حل واقعی مشکلات ما است و او می‌تواند و می‌خواهد به سئوالات ما جواب بدهد. اگر ما از صمیم قلب به دنبال خدا باشیم، خدا راهی را پیدا خواهد کرد تا خودش را به ما آشکار کند.

۳) دیدگاه کتاب‌مقدس در این مورد چیست؟

عیسی‌مسیح در انجیل متی باب ۷ که بخشی از موعظۀ معروف بالای کوه است می‌گوید: «سئوال کنید که به شما داده خواهد شد؛ بطلبید که خواهید یافت؛ و بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد.»

درکتاب مزامیر داود که چکیده‌ای از احساسات عمیق و افکار درونی او است، بارها و بارها می‌بینیم که چطور صحبت از طلبیدن خدا می‌کند و در مزمور ۳۴ داود می‌گوید: «خداوند را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود.»

نکته‌ایی که در اینجا باید تأکید کنم این است که آنچه که ما در اینجا صحبتش را می‌کنیم مذهب نیست. ما در مورد داشتن رابطه نزدیک و زنده با خدا صحبت می‌کنیم که خیلی فراتر از مذهب است. خدا ما را دوست دارد و اگر ما صمیمانه به او نزدیک شویم او به سئوالاتمان پاسخ خواهد داد و مثل داود می‌توانیم بگوئیم که خداوند را طلبیدم و مرا مستجاب فرمود.