You are here

گفتگویی در مورد اسارت‌های جنسی

مصاحبه با کشیش ایرج همتی

موضوع برنامه:

چطور تصاویر و فیلم‌های سکسی بر روی زندگی مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت.

 

 

۱) آیا تصاویر و فیلم‌های سکسی روی زندگی شخص تأثیر دارد یا خیر؟از خیلی افراد می‌شنویم که تصاویر و فیلم‌های سکسی روی آن‌ها تأثیر ندارد، آیا این حقیقت دارد و چطور می‌شود که کسی به این تصاویر و فیلم‌ها نگاه کند و تأثیری روی زندگی‌اش نداشته باشد؟

 

این نوع تعالیمی که ما اغلب در رسانه‌های گروهی می‌بینیم در واقع توسط کسانی ارائه می‌شود که یا خودشان دچار این اسارت‌ها هستند یا اینکه این مسائل باعث منفعت و سود برای آن‌ها است. ساختار ما انسان‌ها توسط خالقمان خدا، به نحوه‌ایی است که این تعالیم را کلاً رد می‌کند. ما انسان‌ها با عقل، احساس و اراده خلق شده‌ایم و خدا می‌خواهد که ما از این‌ها برای جلال او استفاده کنیم.

پس برخورداری از هر نوع وسیله‌ایی که روی این ساختار خدشه وارد کند، در واقع باعث منحرف شدن ما از آن چیزی است که خدا برای ما در نظر دارد. هیچ نیرویی در انسان وجود ندارد که از تأثیرات مخرب مسائلی که به انسان وارد می‌شود جلوگیری کند. آنچه که از دریچه چشم وارد می‌شود بر فکر، احساس و عقل او تأثیر می‌گذارد. پس ما نمی‌توانیم بگوئیم که نگاه کردن به تصاویر و فیلم‌های سکسی هیچ اثری در انسان ندارد.

 

۲) فیلم‌ها و تصاویر سکسی تا چه اندازه می‌تواند بر زندگی زناشویی تأثیر‌گذار باشد؟

 

متأسفانه عاداتی که پیش از ازدواج بوجود آمده با ازدواج کردن خود به خود بر طرف نمی‌شود. طوری که اثراتش را در زندگی بعد از ازدواج هم وارد می‌کند. گرایش بدیدن تصاویر و فیلم‌های سکسی یکی از اثرات کمبود عاطفی در زندگی فرد در دوران بچگی است.

این نوع عادت که با فرد ازدواج کرده می‌ماند باعث بوجود آمدن احساس حقارت و سرخوردگی در طرف مقابل می‌شود و او فکر می‌کند که قادر نیست نیاز همسرش را برطرف کند.

همۀ این مسائل همراه با چالش‌های دیگر زندگی در ازدواج باعث می‌شود که اختلافات دیگر در زندگی زناشویی و گرایش‌های دیگر جنسی هم بوجود آید.

 

۳) کشیش ایرج ممکن است ما را راهنمایی بفرمائید که چه رابطه‌یی بین دیدن تصاویر سکسی و خودارضایی وجود دارد؟

 

البته برای خود ارضائی احتیاج مبرمی به دیدن فیلم‌ها و تصاویر سکسی نیست ولی تحریک جنسی توسط فیلم‌ها و تصاویر سکسی امکان فعالیت‌های خود ارضائی را هم افزایش خواهد داد. خوب است بدانیم که نهایتاً خودارضائی هم نشانه‌ای از آن کمبود عاطفی و احساس تنهایی در مرد است که باید به آن رسیدگی شود.

 

۴) کسانی که دچار این گونه اسارت‌های جنسی در زندگی هستند چطور می‌توانند از این اسارت آزاد شوند؟

 

من دوست دارم جواب سؤال شما را از خود کلام خدا بدهم.

در کتاب‌مقدس می‌خوانیم که کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دو‌دم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می‌کند و نیاز و امراض دل انسان را آشکار می‌سازد. عزیزان این اسارت جنسی یک مشکل درونی است و شخص باید از درون عوض شود. وقتی شخص متوجه محبت و فیض خدا در زندگی‌اش می‌شود و به عیسی‌مسیح به‌عنوان خداوند و نجات‌دهنده ایمان می‌آورد، کلام خدا می‌گوید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه در گذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است!

و باز در کلام خدا می‌خوانیم که می‌گوید:

پس ای برادران، در پرتو رحمت‌های خدا، از شما استدعا می‌کنم که بدن‌های خود را همچون قربانی زنده و مقدّس که پسندیدۀ خدا، به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است.

و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص خواست خدا خواهید بود؛ خواست نیکو، پسندیده و کامل او.

وقتی که به خداوند عیسی‌مسیح ایمان آوریم با توانایی روح مقدسش که در ما ساکن می‌شود افکار تازه‌ای پیدا می‌کنیم یعنی آن افکار قدیمی که با دیدن تصاویر و فیلم‌های سکسی همراه بودند از بین می‌روند. امروزه باید با کمک خداوندمان عیسی‌مسیح و کنترل روح مقدسش افکار خود را در کنترل خودمان قرار دهیم یعنی دربارۀ آنچه که قابل احترام و مقدس است، آنچه که از نظر اخلاقی قابل قبول است، آنچه که نیک‌نام و قابل ستایش است، ما به آن چیزها فکر کنیم بدون این طرز تفکر درست که توسط استاندارد الهی برای ما مقرر شده غیر‌ممکن است که ما بتوانیم از اسارتِ هر نوع گناه، بخصوص اسارت انحراف جنسی رهایی پیدا کنیم.