You are here

انجیل مرقس را بشنویم

 
 
 دوستان عزیز،

خدا را حمد و سپاس که فیض‌اش ما را قادر ساخت فایل‌های صوتیِ انجیل مرقس از ترجمۀ هزارۀ نو از عهد جدید (انجیل) را که "دقیق‌ترین، شیواترین و جدیدترین" ترجمۀ فارسی است، در اختیار شما قرار دهیم.

کتاب‌مقدس به‌عنوان یکی از پرفروشترین آثار مکتوب جهان بیش از هر کتاب دیگر زندگی انسان‌ها را متحول ساخته است. به شما اطمینان می‌دهیم که از طریق شنیدن و مطالعۀ این کتاب می‌توانید با عیسی مسیح ملاقاتی زنده داشته باشید.

عهد جدید شامل چهار انجیل است که نویسندگان آنها، هر یک با دیدگاه خاص خود و با هدفی مشخص به‌شرح زندگی و تعالیم عیسی مسیح می‌پردازند.

همچنین حاوی کتاب اعمال رسولان است که چگونگی پدیدآیی کلیسای اولیه را بیان می‌کند. نامه‌های رسولان عیسی مسیح به کلیساهای اولیه قسمتی دیگر از عهد جدید را تشکیل می‌دهند. کتاب مکاشفۀ یوحنای رسول نیز به‌عنوان کتاب پایانی عهدجدید مشّوقی است برای مسیحیانی که برای ایمان‌شان آزار می‌بینند.

 _________________________ 

 

برای شنیدن انجیل مرقس لطفاً روی شمارۀ باب‌ها کلیک کنید.

 

انجیل مرقس

باب‌های:

  ۱-‏‏ ۲-‏‏ ۳-‏‏ ۴-‏‏ ۵-‏‏ ۶-‏‏ ۷-‏‏ ۸-‏‏ ۹-‏‏ ۱۰-‏‏ ۱۱-‏‏ ۱۲-‏‏ ۱۳-‏‏ ۱۴-‏‏ ۱۵-‏‏ ۱۶

 
 
 
 
_________________________ 

 

برای داونلود کردن فایل‌های انجیل مرقس لطفاً روی شمارۀ باب‌ها کلیک کنید.

 

انجیل مرقس

باب‌های:

۱-‏‏ ۲-‏‏ ۳-‏‏ ۴-‏‏ ۵-‏‏ ۶-‏‏ ۷-‏‏ ۸-‏‏ ۹-‏‏ ۱۰-‏‏ ۱۱-‏‏ ۱۲-‏‏ ۱۳-‏‏ ۱۴-‏‏ ۱۵-‏‏ ۱۶

 
 
 
 
 
 

   کلیۀ حقوق این اثر برای سازمان ایلام محفوظ است.  تکثیر و یا انتشار این اثر به هر شکل، اکیداً ممنوع می‌باشد.

 All Contents © Copyright 2009, Elam Ministries. All International Rights Reserved