You are here

چه کنم تا نجات یابم؟

 
 

کتاب اعمال رسولان باب ۱۶ آیات ۱۶-۳۳ به دو قسمت تقسیم شده است:

۱- داستان دختری که گرفتار روح شریر بود و آزاد شدن او به‌نام عیسی مسیح.

۲- گرفتار شدن پولس و سیلاس در زندان و ایمان آوردن زندانبان و خانواده‌اش. کشیش ادوارد هوسپیان با زبانی شیوا و دلنشین نکات بسیار مهمی را از این آیات بررسی می‌کنند.

 
 برای شنیدن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 برای شنیدن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

برای داونلود کردن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

برای داونلود کردن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.