You are here

رویارویی با بحران‌های زندگی

 

کتاب‌مقدس کتابِ بحران‌ها است و به ما نشان می‌دهد که زمان‌های سختی و بحران برای هرکس پیش می‌آید. زحمت و سختی می‌تواند ما را به ورطۀ نابودی بکشاند و در عین حال می‌تواند باعث بنای شخصیت ما نیز باشد و این امر به نحوۀ برخورد ما با مشکلات بستگی دارد. اسقف متحده در این بخش به بررسی یکی دیگر از جنبه‌های بحران‌ می‌پردازد که موضوع باب ۱۳ دوم قرنتیان است و رسول خدا، پولس با آن مواجه بود.  

 

 برای شنیدن این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 
برای داونلود کردن این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.