You are here

پیروزی بر تاریکی

 

 

بسیاری از مسیحیان زندگی آزاد و پرثمری ندارند زیرا هویت و جایگاه خود را در مسیح و همچنین تغییر بنیادینی که در لحظۀ اعتماد به مسیح ایجاد می‌شود، درک نکرده‌اند. ایمان به داشتن یک زندگی پیروز مسیحی به همان اندازه نیاز به کوشش دارد که خلاف آن صادق است. استراتژی شیطان این است که ذهن شما را با افکار و ایده‌های خود آشنا سازد و طوری شما را بفریبد که باور کنید این افکار، افکار شماست. زندگی روحانی تماماً جنگ است و فقط با قوت خداوند می‌توان در این نبرد پیروز شد.

نویسندۀ کتاب، دکتر نیل ت. اندرسون مدیر یک مؤسسه مسیحی است. ایشان در رشتۀ تعلیم و تربیت و الهیات مسیحی دارای درجه دکترا می‌باشند و به‌عنوان شبان کلیسا و استاد دانشگاه سال‌ها تجربه دارند. او می‌گوید: "من به خوبی می‌دانم که این قدرت را ندارم که کسی را آزاد سازم، تنها خدا می‌تواند این کار را انجام دهد. من نمی‌توانم قلب شکسته‌ای را ترمیم کنم، ولی خدا می‌تواند! او مشاور عالی است. من بر این باورم که بزرگترین نشانه سلامت و آزادی ذهنی و روحی، شناخت خدا و رابطه صحیح با اوست."

دوست عزیز، اگر احساس می‌کنید که از زندگی ایمانی خود راضی نیستید و طالب برکات بیشتری هستید کتاب "پیروزی بر تاریکی" برای شما است. همچنین این کتاب دری تازه به روی افرادی که هنوز قلب خود را به مسیح نداده‌اند می‌گشاید.

 

قیمت: ۶ پوند به انضمام هزینۀ بسته‌بندی و پست

نحوۀ سفارش

آدرس پست الکترونیکی: publications@elam.com

(لطفاً آدرس پستی خود را در نامه الکترونیکی ذکر کنید.)

 

تلفن‌ سفارش در آمریکا: ۰۰۸۸ ۷۷۰۶۶۴(۰) ۰۰۱

تلفن سفارش در اروپا/آسیا:  ۱۴۸۳۵۲۰۹۵۱ (۰) ۰۰۴۴

فکس: ۷۰۷ ۴۲۷ ۱۴۸۳(۰) ۰۰۴۴

آدرس پستی:

P.O.Box 75, Godalming, Surrey, GU8 6YP, UK