You are here

دعا

 

(جمعة‌الصلیب)

 

تنها کسانی که دعا کردن را در مدرسۀ جتسیمانی فرا می‌گیرند این فیض نصیبشان می‌شود که ارادۀ خدا در زندگی‌شان تحقق یابد. آنچه بر روی صلیب به انجام رسید و پیروزی که در پی داشت در حقیقت از شب قبل از صلیب آغاز شد، و بدون وقایع آن شب امکان‌پذیر نمی‌بود.

دکتر مهرداد فاتحی در اینجا به سه ویژگی دعای عیسی در باغ‌ جتسیمانی اشاره می‌کنند.

شما می‌توانید با شنیدن این موعظه نگاهی عمیق‌تر به دعای مسیح در جتسیمانی بیافکنید و با مقایسه کردنِ عیسی با شاگردانی که در خواب بودند، به نمونۀ کاملی که او برای ما به جای گذاشت پی ببرید.

 

 برای شنیدن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 برای شنیدن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

برای داونلود کردن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

برای داونلود کردن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.