You are here

در آستانۀ سال نو ایرانی‌

 

سال نو ایرانی و بهار دل‌انگیز در پیش است‌. در طبیعت همه چیز نو می‌شود؛ طبیعت جامۀ طراوت و خرمی می‌پوشد. خدا می‌خواهد ما نیز این جامه را بپوشیم‌. خدا می‌خواهد که «جان ما را برگرداند؛ سر ما را به روغن تدهین نماید و کاسۀ ما را لبریز سازد» (مزمور ۲۳:‏۳ و ۵).

اما واقعیت این است که کاسۀ قلب ما دائماً لبریز از شادی و نشاط و طراوت نیست‌؛ دائماً تدهین و تقدیس روح‌القدس را احساس نمی‌کنیم‌؛ نیکویی و رحمت تمام ایام عمر ما در پی ما نیست (مزمور ۲۳:‏۶)؛ دائماً «تر و تازه و سبز نیستیم» (مزمور ۹۲:‏۱۴).

برکات مزمور ۲۳ و سایر مزامیر می‌توانند در سال جدید نصیب ما گردند، همانطور که می‌توانست نصیب قوم اسرائیل گردد؛ اما نگردید. چرا؟ آیا چون خدا قادر به انجام وعده‌اش نبود؟ یا شاید چون قوم شرایط عهد خدا را اجرا نکرده بود؟

در یوئیل ۱:‏۴ می‌خوانیم‌: «ملخها دسته‌دسته خواهند آمد و محصول شما را تمام خواهند خورد» (ترجمه تفسیری‌). وقتی که نبی این سخن را از جانب خدا به قوم اسرائیل می‌گفت‌، محصول زمینْ تمام زندگی و معیشت یک سال زندگی کشاورزان را تشکیل می‌داد. از بین رفتنِ محصول زمین امروز برای ما مفهوم ندارد، چون ذخیره غله در جهان آنقدر هست که تکافوی نیاز بسیاری از کشورها را بنماید. اما در آن زمان‌، ملخ به‌معنی فقر و بینوایی و بیچارگی بود. این بود نتیجۀ نااطاعتی و سرپیچی از احکام خدا و مفاد عهد او.

اما در پس این واقعیت تلخ که ناشی از نافرمانی است‌، خداوند وعدۀ برکتی را داده است که بر اطاعت و تسلیم قلبی به اراده او استوار است‌. یوئیل این وعده را چنین بیان می‌فرماید: «خداوند می‌گوید: تمام محصولی را که سالهای قبل ملخها، آن لشکر بزرگ و نابودکننده‌ای که بر ضد شما فرستادم خوردند، به شما پس خواهم داد! بار دیگر غذای کافی خورده‌، سیر خواهید شد و مرا برای معجزاتی که برای شما انجام داده‌ام‌، ستایش خواهید کرد...» (یوئیل ۲:‏۲۵ و ۲۶).

خدا آماده است که برکاتی را که از دست داده‌ایم‌، پیروزیهایی را که به شکست تبدیل شده‌اند، فقرها و ضعف‌های روحانی‌، عقب‌نشینی‌هایی را که در مقابل شیطان داشته‌ایم ...، همه را جبران کند، به‌شرط آنکه با تمام قلب به‌سوی او بازگردیم و حاضر باشیم مطابق خواست و اراده او زندگی کنیم‌.

ما خیلی چیزها را از دست داده‌ایم و دچار شکست و سرخوردگی شده‌ایم‌. برای یافتن علتش‌، باید که به درون خود نگاه کنیم‌. بسیاری از این شکستها به‌خاطر تصمیمات نادرست خودمان بوده است‌؛ باید فکر و ارادۀ خود را با راه و روش مسیح سازگار سازیم‌؛ برای خود و ارضای خواسته‌های خودمان زندگی نکنیم‌، بلکه برای مسیح‌.

بعضی دیگر از شکستهایمان به‌خاطر تصمیمات نادرست خانواده‌مان بوده‌اند؛ ما از کودکی عادات و رفتارهایی را از خانواده خود آموخته‌ایم که الان جزئی از طبیعتمان شده‌اند. باید که این عادت‌ها را با معیار انجیل بسنجیم و در تغییر خود بکوشیم‌.

بعضی دیگر از شکستهایمان به‌خاطر اشتباهات متداول در جامعه‌ای بوده که در آن پرورش یافته‌ایم‌. فرهنگ یک ملت نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار و تفکر شخص دارد. در بعضی جوامع‌، دروغ‌، دورویی‌، تقلب‌، کلاهبرداری‌، توجه به منافع فردی‌، بی‌توجهی به قانون و ...، جزئی ناگسستنی از فرهنگ جامعه شده است‌.

در جامعه ایرانی‌، مهمان‌نوازی خصلتی است بارز و ایرانیان به این خصلت معروف شده‌اند. اما افسوس که گاه این صفت زیبا آغشته به ریاکاری و دورویی می‌شود. فرزندان خانواده نیز عادت می‌کنند که به روی میهمان لبخند بزنند و در تعارف اغراق کنند، اما پس از میهمانی‌، به عیب‌جویی و انتقاد و بدگویی از آنان بپردازند. یا اینکه غیرت خصوصیتی است پسندیده‌؛ اما اگر غیرت با زودرنجی یا خشم و عصبانیت توأم شود، خواص مفید خود را از دست خواهد داد.

در سال جدید، باید بر خصوصیات خود تعمق کنیم‌؛ وجود و شخصیت خود را با کلام خدا سازگار و همخوان سازیم‌؛ قلب خود را "خانه‌تکانی‌" کنیم‌. آنگاه خدا "تمام محصولی را که سالهای قبل ملخها... خوردند، به شما پس خواهد داد." او شکستهای ما را جبران خواهد نمود و کاری نو در زندگی‌مان آغاز خواهد کرد.

برای سال جدید، من دعایم را برای خودم و برای همگی شما خوانندگان عزیز، در قالب این سرود زیبا و پرمعنی بیان می‌دارم که می‌گوید: "عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند، تا تو را دائماً در کنارم ببینم‌. شوقی تازه‌؛ وجدی جدید؛ حیاتی نو؛ روحی تازه‌؛ قلبی جدید؛ خدمتی نو؛ مسحی تازه‌؛ سِرّی جدید؛ رؤیایی نو؛ لمسی تازه‌؛ مهری جدید؛ عطایی نو؛ از دست "تو"!" آمین‌!