You are here

گفتگو با جنین

 

دکتر مژده شیروانیان که تا شعر"گفتگو با کودک زاده نشده" را سروده است. وقتی او متوجه شد که در جامعۀ ایرانی در رابطه با موضوع سقط جنین چقدر سردرگمی و ابهام وجود دارد، بر آن شد که با بکارگیری دانش خود از علم پزشکی و نیز از آنچه کتاب ‌مقدس در این باره می‌گوید پاسخ برخی از پرسش‌های مبهم را بیابد. و نیز بتواند توسط تهیۀ منابع مسیحی و   تشکیل سمینارهای مختلف در اینباره وسیله‌ای باشد برای آنکه شفای خدا برای آنانی که در نتیجۀ سقط جنین ضربه خورده‌اند فراهم آید. شعر او  از زبان کودک زاده نشده که آن را در این فیلم کوتاه خواهید دید، حاکی از غم سنگینی است که واقعیت تلخ سقط جنین به همراه دارد.

موضوع سقط جنین برای پاره‌ای از ایرانیان موضوعی مبهم و پیچیده و برای شماری دیگر که به نحوی در آن دخیل بوده‌اند مطلبی دردآور است. با توجه به منابع بسیار کم برای مسیحیان فارسی زبان در این باره، دکتر مژدۀ شیروانیان، هم از دیدگاه علمی و هم از دیدگاه کتاب‌مقدسی موضوع را مورد پژوهش قرار داده و به پاسخ به برخی از پرسش‌های دشوار پرداخته است. علاوه بر ارائۀ راه‌کارهایی برای شفا از ضربات عاطفی و روحانی ناشی از سقط جنین، در این کتاب مسئولیت کلیسا و جامعۀ مسیحی در رویارویی با این معضل مورد برررسی قرار داده شده است.

 

   نبود منابع مفید فارسی در مورد سقط جنین، برای مسیحیان فارسی‌زبان، مدتهاست که مشهود است. دکتر مژده شیروانیان ، با تحصیلات پزشکی و تجربیات روحانی‌شان، بهترین شخص برای بررسی این موضوع بغرنج و درد آور، هم از نظر علمی و هم از نظر کتاب‌مقدسی است و به‌نحو احسن از عهدۀ این امر مهم بر آمده است. او با استفاده از تحقیقات موثق طبی، حقایق حیات بخش الهی را جایگزین باورهای نادرست اجتماعی کرده، با ارائۀ روش‌های صحیح برخورد با این معضل، کلیسا و جامعۀ مسیحی را به چالش واداشته است. خواندن این کتاب را نه فقط به مسیحیان، بلکه به عموم هموطنانم توصیه می‌کنم.    کشیش مگی یقنظر

خدا را برای قلم شیوا و پژوهش دکتر مژده شیروانیان در این کتاب بی‌نظیر شکر می‌کنم. تا آنجا که من می‌دانم تاکنون هیچ نویسندۀ مسیحی ایرانی، دربارۀ ‌این فاجعۀ بی‌صدای زمان ما کتابی ننوشته است. موضوع سقط جنین همیشه بسیار بحث‌برانگیز بوده است و ایشان در این کتاب، به دقت زوایای مختلف موضوع را بررسی کرده‌اند. امانت در تأویل متون کتاب‌مقدسی، دقت در پژوهش تاریخی و حساسیتِ قلب شبانی او در سراسر این کتاب مشهود است. من ایمان دارم که خدا این کتاب را به‌طور چشمگیری در تحقق مقاصد والای انجیل و شکل صحیح دادن به تفکر ایرانیان دربارۀ این مبحث به‌کار خواهد برد. این کتاب را بخوانید و در بین دوستان خود توزیع کنید!    کشیش ساسان توسلی – دکترای الهیات

در این کتاب، دکتر شیروانیان چه از دیدگاه پزشکی و چه از دیدگاه کتاب‌مقدس، پرده از حقایق تلخ سقط جنین برداشته‌ است. علاوه بر آن، پیامد‌های روانی این موضوع را که برای برخی هنوز مستور و مبهم باقی مانده، تشریح نموده است. این کتاب آموزنده، احیا کننده و بدون شک، باعث نجات زندگی بسیاری خواهد بود.  رضا ثباتی، فارسی‌نت    

برای سفارش دادن کتاب سقط جنین لطفاً اینجا را کلیک کنید (در پنجره‏ای جدید باز خواهد شد)

همچنین برای اطلاعات بیشتر از سایت گفتگو با جنین لطفأ اینجا را کلیک کنید.