چرا صلیب؟

 

 (به‌زبان انگلیسی، با ترجمۀ فارسی)

 درس اول:

۱. یکشنبۀ نخل -‏‏‏ ورود ظفرمندانۀ عیسی به اورشلیم

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس دوم:

۲. بررسی اشارات مذکور در عهدعتیق دربارۀ صلیب

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

 درس سوم:

۳. بررسی صلیب در زمینۀ تاریخی

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس چهارم:

۴. چگونه صلیب ما را از قرض جاودانی که به‌سبب گناهان‌مان به‌دوش داریم آزاد می‌سازد؟

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس پنجم:

۵. درس‌هایی که می‌توانیم از سخنان آخرین عیسی بر صلیب بیاموزیم. الوهیت مسیح -‏‏‏۱

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس ششم:

۶. درس‌هایی که می‌توانیم از سخنان آخرین عیسی بر صلیب بیاموزیم. الوهیت مسیح -‏‏‏۲

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس هفتم:

۷. درس‌هایی که می‌توانیم از سخنان آخرین عیسی بر صلیب بیاموزیم -‏‏‏ انسانیت مسیح

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس هشتم:

۸. درس‌هایی که می‌توانیم از سخنان آخرین عیسی بر صلیب بیاموزیم -‏‏‏ نوری در تاریکی ما

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس نهم:

۹. درس‌هایی که می‌توانیم از سخنان آخرین عیسی بر صلیب بیاموزیم -‏‏‏ رنج و عذاب مسیح

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس دهم:

۱۰. درس‌هایی که می‌توانیم از سخنان آخرین عیسی بر صلیب بیاموزیم -‏‏‏ مسیح روح خود را به دستان پدر می‌سپارد

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس یازدهم:

۱۱. درس‌هایی که می‌توانیم از سخنان آخرین عیسی بر صلیب بیاموزیم -‏‏‏ تمام شد!

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس دوازدهم:

۱۲. خبر خوش قیام و رستاخیزعیسی مسیح -‏‏‏۱

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس سیزدهم:

۱۳. خبر خوش قیام و رستاخیزعیسی مسیح -‏‏‏۲

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 __________________________

 

"Podcasting"

 

 

 برای شنیدن این دروس از طریق iTunes و سپس انتقال آن به iPod لطفاً اینجا Right Click کنید و گزینۀ Copy Shortcut را انتخاب نمایید.

 پس از راه‌اندازی نرم‌افزار iTunes روی Advanced کلیک کرده، گزینۀ Subscribe to Broadcast را انتخاب نموده، لینک بالا را در محل خالی Paste نمایید.

  برای دریافت نرم‌افزار iTunes لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

__________________________

 

"Radio"

توجه:

علاقه‌مندان برنامه‌های رادیویی می‌توانند این برنامه‌ها را از طریق رادیو، روی موج‌های زیر نیز بشنوند: 

 

 

1377KHz
22.30
۵شنبه و جمعه
Farsi
R-‏‏‏MW
TWR -‏‏‏ Central Asia