You are here

پیوندی در خداوند

   

 
Skype: tv_kalameh
 
 
تلفن:۰۰۴۴۱۴۸۳۴۱۰۹۳۳   
 
آدرس پستی :      
 Kalameh TV
 P. O. Box 75, Godalming, Surrey, GU8 6YP, UK
  
 
 
 اگر می‌خواهید از طریق اینترنت با ما در ارتباط  باشید می‌توانید با آدرس‌های زیر،در روزها وساعت‌های قید شده در جدول، وارد تالار گفتگو شوید :
 
آدرس

  

 

tv_kalameh
Yahoo ID
tv_kalameh
Hotmail ID
 
جدول زمان ارتباط اینترنتی

 

 

 

دوشنبه 11:30   تا   19:00 به وقت ایران
چهارشنبه 11:30   تا   19:00 به وقت ایران
جمعه 11:30   تا   19:00 به وقت ایران
 
 
برنامه‌های تلویزیونی کلمه (شفای شکسته‌دلان) هر هفته در شبکۀ ماهواره‌ای محبت در زمان‌های قید شده در جدول زیر پخش خواهد شد

 

 

 

 

شنبه ۰۵:۳۰ ۱۱:۰۰ به وقت ایران
یکشنبه ۲۰:۳۰ به وقت ایران
دوشنبه ۳:۰۰ ۱۱:۰۰ به وقت ایران
جمعه ۲۰:۳۰ به وقت ایران
 

 

 

     فرکانس ماهواره‌ای کانال محبت 

 
 
HotBird 6
Satellite
13
Degrees East
11013
Frequency
Horizontal
Polarization
27.5
Symbol Rate
3/4
FEC