You are here

وطن ما کجا است؟

 

برادر مالکوم که سال‌ها بین ایرانی‌ها و پناهندگان خدمت کرده‌اند و با سختی‌ها و مشکلات آنها به‌خوبی آشنا هستند در این قسمت توضیح می‌دهند که چطور بسیاری در این دنیا سرگردانند و در پی جای بهتری برای زندگی می‌گردند. ایشان با تعریف داستان فیلم ترمینال این موضوع را بیشتر باز می‌کنند و توضیح می‌دهند که به‌راستی وطن واقعی ما کجا است و ما به کجا تعلق داریم.

 

 برای شنیدن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 برای شنیدن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

برای داونلود کردن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

برای داونلود کردن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.