You are here

نیروی تفکر

 

وجه تمایز انسان با دیگر مخلوقات قوت تفکر و اندیشه است. اما انسان‌ها به چه فکر می‌کند؟ کشیش سام یقنظر مزمور ۱۱۹ را که در رابطه با تفکر در کلام خداست مورد بررسی قرار می‌دهند.

 

 برای شنیدن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 برای شنیدن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

  

برای داونلود کردن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

برای داونلود کردن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.