You are here

نگرشی بر الاهیات کتاب مکاشفه

 

 

نگرشی بر الاهیات کتاب مکاشفه
نوشتۀ ریچارد بوکام
مترجم: نادر فرد
انتشارات ایلام
شابک ۸-‏‏‏‏‏‏‏‏‏۰۸-‏‏‏‏‏‏‏‏‏۹۰۸۱۹۶-‏‏‏‏‏‏‏‏‏۱-‏‏‏‏‏‏‏‏‏۹۷۸
بها: ۷٫۵۰ پوند
  

مکاشفه، کتابی اسرارآمیز؟

بار اول که مکاشفه را خواندم به‌‌یاد حماسه‌‌های یونان باستان و خیالپردازی‌‌های شاعرانۀ شاهنامه افتادم. حس کردم به دنیایی عجیب و غریب پا گذاشته‌‌ام که تقریباً هیچ چیز از آن نمی‌‌دانم، مثل آلیس در سرزمین عجایب! و این شرح حال خوانندگان کتاب مکاشفه است. ولی با مطالعۀ بیشتر کتاب‌‌مقدس، تفاسیر و آشنایی با آثار مکاشفه‌‌ای یهود توانستم مشعلی بیابم و راه خود را در پیچ و خم تصاویر سمبولیک و صحنه‌‌پردازی‌‌های کتاب مکاشفه پیدا کنم. مطالعۀ کتاب "نگرشی بر الاهیات مکاشفه" نیز در این راه بسیار مفید واقع شد.
آقای ریچارد بوکام، پرفسور در زمینۀ مطالعات عهدجدید، در این کتاب کم‌‌حجم و پربار خواننده را با سبک نگارش، دنیای سمبولیک و نیز پیام کتاب مکاشفه آشنا می‌‌کند. او در ابتدا کتاب مکاشفه را از سه دیدگاه می‌‌نگرد: مکاشفه، نبوت و نامه. سپس به شرح هر یک می‌‌پردازد و ریشه‌‌های یهودی و باستانی این سبک‌‌ها را ردیابی می‌‌کند. خوانندۀ اثر او درمی‌‌یابد که مکاشفه نه تافته‌‌ای جدابافته و ناشناخته بلکه نوشته‌‌ای است در تداوم و هماهنگی با نوشته‌‌های مکاشفه‌‌ای یهودی، و به یک معنی نقطۀ اوج و کمال آنها.
کتاب مکاشفه خطاب به هفت کلیسای استان آسیا (ترکیۀ امروزی)، نه فقط پیام تسلی و پایداری است بلکه بر این نکته اذعان دارد که خالق و صاحب و سلطان این جهان کیست. صحنۀ جنگ و نبرد تاریکی و شریر (که رُم مظهر آن بود) علیه خدا و مسیح اوست، که در آن خدا از طریق قربانی مسیح و شهادت دادن بر حقیقت فاتح و پیروز می‌‌شود. کتاب مکاشفه تأیید پیروزی حقیقت بر کذب است. مسیح، برۀ خدا با جانفشانی و قربانی خود نه فقط این پیروزی را به‌‌بار می‌‌آورد بلکه پیروانش را نیز در آن سهیم می‌‌سازد. آنان که در رنج مسیح شریک و سهیم می‌‌شوند در پیروزی او و در اعلان این پیروزی و نجات بر دیگر امت‌‌ها نیز سهیم می‌‌گردند.
نویسندۀ کتاب شرح می‌‌دهد که یوحنا نجات را موهبتی تثلیث‌‌محور می‌‌داند و این‌‌را در عبارات آغازین مکاشفه ذکر می‌‌کند. سپس بر الوهیت مسیح تأکید می‌‌گذارد و در همان ابتدای کتاب با ذکر عبارات «منم الف و ی» ذهن خواننده را معطوف می‌‌سازد به اینکه خودِ خدا ناطق است.
در فصلی دیگر بدین می‌‌پردازد که مسیح نه فقط «الف و ی» بلکه «اول و آخر» بود، آنکه «مرده بود لیکن زنده شد». او نه فقط در حیات و ذات الاهی سهیم بود بلکه با مرگ و قیام خود سرآغاز خلقتی نوین شد. بررسی دقیق مکاشفه نشانگر آن است که مسیحیان مخاطب یوحنا پرستش مسیح را جزو پرستش وحدانی یهودی می‌‌دانستند و موضوع اولوهیت او برای‌‌شان تبیین شده بود. نیایش و پرستش «بره» در بطن و رأس عبادات کلیسایی مسیحیان اولیه قرار داشت.
نویسنده در فصل چهارم به اهمیت اعداد و ارقام در کتاب مکاشفه اشاره می‌‌کند و شرح معقول و جامعی از آنها ارائه می‌‌کند. سپس به چگونگی گسترش پادشاهی خدا میان ملل می‌‌پردازد و در پایان نیز کاربرد کتاب مکاشفه برای زمان حال را شرح می‌‌دهد. اگر خواننده سبک ادبی، نمادها و تصاویر سمبولیک، اعداد و در نهایت پیام کتاب مکاشفه را به‌‌طرز صحیحی درک کند قطعاً با کاربرد آن برای روزگار خود نیز آشنا خواهد شد.
مطالعۀ این کتاب دریچه‌‌ای به روی من گشود تا کتاب مکاشفه و اهمیت آن را بهتر درک کنم، و همین نیز انگیزه‌‌ای شد برای ترجمۀ آن. بنده مطالعۀ این کتاب را به عموم هموطنان مسیحی پیشنهاد می‌‌کنم با این امید که مفید واقع گردد.
 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−

قیمت: ‏۷٫۵۰ پوند

(به انضمام هزینه پست و بسته‌بندی)

نحوۀ سفارش

آدرس پست الکترونیکی:

publications@elam.com

(لطفاً آدرس پستی خود را در نامه الکترونیکی ذکر کنید)

سفارش از طریق کتاب‌فروشی آنلاین:

نگرشی بر الاهیات کتاب مکاشفه

تلفن اروپا/آسیا: ۹۵۱ ۵۲۰ ۱۴۸۳(۰) ۰۰۴۴

فکس: ۷۰۷ ۴۲۷ ۱۴۸۳(۰) ۰۰۴۴

آدرس پستی:

Elam Publications

P.O.Box 75, Godalming, Surrey, GU8 6YP, UK