قدرت عظیم خدا برای زندگی پیروزمند مسیحی

 

 (به‌زبان انگلیسی، با ترجمۀ فارسی)

 

 درس اول:

۱. در این سری درس‌ها کتاب ‌اعمال رسولان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در درس اول باب اول آیات ۱-۱۱ را با هم مورد مطالعه قرار می‌دهیم و دکتر مایکل به ما تعلیم می‌دهد که در واقع کتاب اعمال شهادتی است از آنچه که روح‌القدس در زندگی افراد انجام می‌دهد. در این درس ۳ نکتۀ اصلی از خصوصیات هر شهادت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس دوم:

۲. در درس گذشته آموختیم که هر شهادت بایستی ۶ خصوصیت داشته باشد. دکتر مایکل ۳ نکتۀ آخر را در این درس با ما در میان می‌گذارد. 

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

 درس سوم:

۳. بعد از صعود عیسی مسیح شاگردان احساس تنهایی می‌کردند اما خداوند به آنها وعده داده بود که باید برای آمدن روح‌القدس صبر کنند. برای همه ما انسان‌ها صبر کردن و انتظار کشیدن بسیار دشوار است اما در همین صبر کردن خداوند درس‌های روحانی برای هر یک از ما دارد که در این درس مزایای آن بررسی می‌شود.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس چهارم:

۴. ادامۀ درس سوم و مزایای صبور بودن و انتظار کشیدن.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس پنجم:

۵. دکتر مایکل در این درس وقایع روز پنطیکاست را با ما در میان می‌گذارد.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس ششم:

۶. پس از آنکه رسولان در روز پنطیکاست پر از روح‌القدس شدند قوت یافتند تا شاهدانی برای خداوند باشند و در این درس می‌بینیم که چگونه پطرس در همان ابتدا با قوت شهادت می‌دهد.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس هفتم:

۷. دکتر مایکل با بررسی موعظۀ پطرس خصوصیاتی که یک کلیسای سالم باید دارا باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس هشتم:

۸. در این درس می‌بینیم که چگونه قدرت خدا در معجزات گوناگون نمایان می‌شود و این قدرت به فرزندان خدا عطا شده است. اما هدف از این معجزات چیست؟

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس نهم:

۹. در این درس موضوع گناه و نیاز به توبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس دهم:

۱۰. آنچه بیش از همه شیطان را می‌آزارد توبه و نجات انسان‌هاست. او برای جلوگیری از آن دست به هر کاری می‌زند. کتاب اعمال رسولان به ما نشان می‌دهد که چگونه کلیسای اولیه مورد حملات شیطان قرار گرفت. اما خداوند به ما وعدۀ عالی داده است و آن زندگی ابدی است و رسولان و کلیسای اولیه نیز با این قوت ایستادند و نمونۀ عالی از خود به‌جا گذاشتند.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

___________________________

 

"Podcasting"

 

 برای شنیدن این دروس از طریق iTunes و سپس انتقال آن به iPod لطفاً اینجا Right Click کنید و گزینۀ Copy Shortcut را انتخاب نمایید.

 پس از راه‌اندازی نرم‌افزار iTunes روی Advanced کلیک کرده، گزینۀ Subscribe to Broadcast را انتخاب نموده، لینک بالا را در محل خالی Paste نمایید.

  برای دریافت نرم‌افزار iTunes لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

__________________________

 

"Radio"

 

 توجه:

علاقه‌مندان برنامه‌های رادیویی می‌توانند این برنامه‌ها را از طریق رادیو، روی موج‌های زیر نیز بشنوند: 

 

 

1377KHz
22.30
۵شنبه و جمعه
Farsi
R-MW
TWR - Central Asia