عیسی مسیح، حقیقت مطلق

 
 
 

عیسی مسیح خود را راه و راستی و حیات می‌خواند و به تومای شکاک اعلام می‌کند که تنها به‌واسطۀ او (عیسی مسیح) می‌توان نزد خدای پدر رفت. این یکی از بزرگ‌ترین سخنان مسیح است. اما ما چطور می‌توانیم بپذیریم که او براستی حقیقت مطلق است. آقای راوی زکریاس، فیلسوفی که سالیان زیاد در تعلیم کلام خدا تجربه دارد این موضوع را با بیانی زیبا در ۶ نکته برای ما باز می‌کند و به ما می‌آموزد که در دنیایی که ظاهراً همه‌چیز نسبی است، می‌توان به دریافت و شناخت حقیقت مطلق نائل شد.

 

 برای شنیدن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 برای شنیدن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

برای دوانلود کردن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

برای دوانلود کردن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.