You are here

عیسی امروز هم شفا می‌‌دهد

 
 

صحبت‌های عیسی مسیح تماماً حول پادشاهی خدا می‌چرخید. اما همانطور که به کرات در اناجیل دیده می‌شود شفای بیماران و اخراج دیوها جزء لاینفک پادشاهی خدا است و عیسی مسیح در اعلام مژدۀ فرا رسیدن پادشاهی خدا این دو معجزه را همواره به‌عمل می‌آورد.

برادر مهرداد فاتحی با بررسی قسمت‌هایی از انجیل متی باب ۱۲:‏۲۲-۲۹ و اعمال رسولان ۳:‏۱-۱۶ این مبحث را با ما در میان می‌گذارند.

 برای شنیدن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 برای شنیدن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

برای داونلود کردن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

برای داونلود کردن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.