You are here

عقل و ایمان

 

  

 

نویسنده: برنارد رام

مترجم: مهرداد فاتحی

انتشارات ایلام

شابک ‏۶-‏‏‏‏‏۳۲-‏‏‏‏‏‏۹۰۶۲۵۶‏-‏‏‏‏‏۱-‏‏‏‏‏۹۷۸

بها: ۵/۵ پوند

 
 

 

جای بسی خرسندی است که می‌توانیم ترجمه یکی از مفید‌ترین کتب در زمینۀ دفاعیات مسیحی را به خوانندگان ایرانی تقدیم کنیم. این کتاب که بیش از بیست سال پیش به فارسی برگردانیده شد و در تعداد معدود مورد استفادۀ دانشجویان الاهیات قرار گرفت، اکنون به همت سازمان ایلام با ویرایش جدید در اختیار عموم خوانندگان فارسی‌زبان قرار می‌گیرد. چنانکه از عنوان دوم کتاب پیداست، این کتاب بیش از آنکه به بسط و تفصیل موضوعات مختلف دفاعیاتی بپردازد، ارائه روش کرده و بیان اصول کلی دفاعیات مسیحی را هدف قرار داده است. بنابراین کتابی که در دست دارید در واقع مقدمه‌ای است بر دفاعیات. حسن بزرگ این کتاب آن است که برای تدریس به رشتۀ تحریر درآمده و نویسنده کوشیده است مطالب نسبتاً دشوار فلسفی را حتی‌الامکان با بیانی ساده و قابل فهم برای کسانی که آشنایی چندانی با موضوعات مطرح شده ندارند به رشتۀ تحریر درآورد. کتاب را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد. در بخش نخست، نویسنده به بیان نظریۀ اصلی خود در دفاعیات پرداخته است. در بخش دوم، مهم‌ترین تلاش عقلانی و فلسفی خداباوری یعنی براهینِ وجود خدا را تحلیل کرده، و در بخش آخر، مهم‌ترین ایراد بر خداباوری یعنی "مسئلۀ شرّ" را مورد کند و کاو قرار داده است.
نویسنده کتاب، برنارد رام، از پیش‌کسوتان و بزرگترین الاهیدانان جنبش انجیلی در الاهیات است که در اواسط قرن بیستم پا گرفت. استانلی گرنز و راجر اُلسون در کتاب مهم خود به نام الاهیات مسیحی در قرن بیستم، به اندیشۀ رام در کنار تفکر کارل هنری، به‌عنوان یکی از دو نمایندۀ شاخص اندیشۀ انجیلی در قرن بیستم می‌پردازند. جنبش انجیلی در شکل نوین آن، که گاه جنبش نوانجیلی نیز خوانده می‌شود، در واقع نوعی رنسانس فکری در چارچوب الاهیات راست‌دین مسیحی است که در عین وفاداری به اصول و مبادی ایمان مسیحی، به احیای ابعاد فکری و فلسفی مسیحیت راست‌دین منجر شد.
آشنایی خود من با اندیشۀ رام به سال‌های آغازین انقلاب در ایران باز می‌گردد. اشتیاق و احساس نیاز شدید من به شناخت عمیق‌تر جهان‌بینی مسیحی در آن روزهای توفانی که همۀ دوستانم خود را سراپا در انواع و اقسام ایدئولوژی‌های دینی و غیردینی غرق کرده بودند، مرا به جستجو، مطالعه و تحقیق در اندیشه‌های فیلسوفان و الاهیدانان مسیحی سوق داد. برنارد رام، در کنار سی. اس. لوئیس، فرانسیس شیفر، ادوارد کارنل، گوردن کلارک و کارل هنری، از ستارگان درخشانی بود که در آسمان اندیشۀ من از ایام جوانی تابیدن گرفت. نوشته‌های رام در کنار آثار این دیگر پیش‌کسوتان اندیشۀ نو انجیلی، آب گوارایی بود که تشنگی فلسفی و الاهیاتی مرا در زمانی که ایمان صاف و سادۀ من به استحکامات بیشتر فکری نیاز داشت، بر طرف ساخت.
دفاعیات، دغدغه فکری اصلی مرا در آن زمان تشکیل می‌داد. در همین اوان بود که کتاب رام به نام شواهد ویژه مسیحی از نوع پروتستان مرا با اهمیت دفاعیاتی ابعاد تاریخی ایمان مسیحی به‌ویژه پیشگویی‌های تحقق یافته، معجزات و رستاخیز مسیح آشنا کرد. کمی پس از آن، کتاب دیگر رام به نام نگرش مسیحی به علم و کتاب‌مقدس به دستم رسید. این کتاب پاسخگوی بسیاری از پرسش‌های من در مورد رابطۀ علم و کتاب‌مقدس بود، و بصیرت‌های فراوان برای حل تناقضات ظاهری موجود میان شرح کتاب پیدایش و نظریه‌های علمی دربارۀ زمین‌شناسی و زیست‌شناسی، خصوصاً پیدایش انسان، در اختیار من گذاشت. خواندن کتاب کلاسیک رام در علم تفسیر به نام علم تفسیر از دیدگاه پروتستان پنجرۀ بزرگ‌تری به روی مسائل مربوط به تفسیر کتاب‌مقدس در برابر من گشود. چندی بعد کتاب دیگری از رام خواندم به نام انواع دفاعیات مسیحی که وی در آن خواننده را با سه نوع مختلف دفاعیات در اندیشۀ نُه متفکر برجسته مسیحی آشنا می‌سازد.
کتابی که در دست دارید، آخرین کتابی بود که در همین اوان در زمینۀ دفاعیات از برنارد رام خواندم. این کتاب حاوی هستۀ مرکزی نگرش رام به دفاعیات و عصارۀ تمامی حکمتی است که او طی سال‌ها دست و پنجه نرم کردن با مسائل دفاعیاتی از دیگر بزرگان این رشته آموخته و خود نیز با اندیشه نیرومند و بصیرت‌های ژرف خویش آنها را پرورده و پرداخته است. طی بیش از بیست سال که از ترجمۀ این کتاب می‌گذرد، هرچند مقتضیات تحصیل آکادمیک، نیازهای مشهود در جامعۀ مسیحی ایرانی و علائق شخصی من مرا تا حدی از قلمرو فلسفه و دفاعیات مسیحی دور کرده و به تحقیق و مطالعه در زمینۀ عهدجدید و الاهیات به معنای اخص کشانده است، ولی همیشه گوشۀ چشمی به دفاعیات داشته‌ام و رویکردهای جدیدتر را در این زمینه پی گرفته، با آثار مهم نگاشته شده در این زمینه طی سه دهۀ اخیر آشنایی اندکی دارم. باید اقرار کنم که خواندن دوبارۀ کتاب رام پس از بیش از بیست سال، بار دیگر مرا شیفتۀ بصیرت و حکمت خارق‌العادۀ رام و عمق اندیشۀ او کرد. به اعتقاد من این کتاب کماکان یکی از بهترین کتاب‌هایی است که در زمینۀ دفاعیات مسیحی به رشتۀ تحریر درآمده است.
رام از چند جهت بر دیگر هماوردان این میدان برتری دارد. نخست اینکه معلمی چیره‌دست است. او این کتاب را برای تدریس به نگارش درآورده و نیازهای دانشجویان الاهیات به‌طور خاص در نظر او بوده است. دوم اینکه، رام علاوه بر مدافعه‌گر، الاهیدان است. گسترۀ اندیشه و آثار کمتر مدافعه‌گر مسیحی انجیلی را می‌توان با رام قیاس کرد. دیگر مدافعه‌گران انجیلی قدیمی و جدید بیشتر در زمینه فلسفه و دفاعیات به تفکر و نگارش پرداخته‌اند. حال آنکه رام علاوه بر دفاعیات، دارای آثار عمده در علم تفسیر و آموزه‌های مکاشفه، اقتدار دینی، روح‌القدس، مسیح‌شناسی، آخرشناسی، و اخلاق مسیحی است. این وسعت اندیشه به دفاعیات رام غنای خاصی بخشیده است. سومین امتیاز رام در نگرش مثبت او به اندیشه‌های غیرانجیلی در انواع مدرن و پسامدرن، در عین پایبندی به اصول بنیادینِ راست‌دینی است. او که در محضر کارل بارت نیز الاهیات آموخته بود خیلی بیش از دیگر همتایان انجیلی خود به لزوم و سودمندی بهره‌جویی از اندیشۀ بزرگانی چون بارت اعتقاد داشت. این گشودگی اندیشه و نهراسیدن از مواجهۀ صادقانه با مسائل الاهیاتی، سرمشق بسیار خوبی برای همۀ مدافعه‌گران جوان‌تر انجیلی برجای گذاشته است.
در خاتمه لازم به یادآوری است که کتاب رام در دوره‌ای به نگارش درآمده که معرفت‌شناسی اصلاح‌گرانه(Reformed Epistemology) هنوز در مراحل آغازین شکل‌گیری خود بود. بنابراین کسانی که با این حرکت مهم در دفاعیات و فلسفۀ دین آشنایی دارند، باید برخی اظهارات رام را در پرتو موقعیت تاریخی آن مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت لزوم با بهره‌جویی از تحقیقات جدیدتر اصلاح و تکمیل نمایند. امیدوارم که مطالعۀ این کتاب باعث تقویت مبانی فکری همۀ خوانندگان گردد و آنان را به شناخت هر چه بیشتر این بخش مهم از اندیشۀ مسیحی رهنمون شود.
 

−−−−−−−−−−−−−−−−

 

 

 

 

قیمت: ۵/۵ پوند

(به انضمام هزینه پست و بسته‌بندی)

نحوۀ سفارش

آدرس پست الکترونیکی:

publications@elam.com

(لطفاً آدرس پستی خود را در نامه الکترونیکی ذکر کنید)

سفارش از طریق کتاب‌فروشی آنلاین:

عقل و ایمان

تلفن اروپا/آسیا: ۹۵۱ ۵۲۰ ۱۴۸۳(۰) ۰۰۴۴

فکس: ۷۰۷ ۴۲۷ ۱۴۸۳(۰) ۰۰۴۴

آدرس پستی:

Elam Publications

 P.O.Box 75, Godalming, Surrey, GU8 6YP, UK