You are here

رویارویی با بحران‌های زندگی

 
 

همانطور که در مزمور ۳۹ می‌خوانیم داوود در زمان سختی قرار گرفته بود اما به خداوند اعتماد کرد و در مزمور ۴۰ می‌بینیم که چگونه خداوند بعد از مدتی انتظار او را ملاقات می‌کند. کشیش سام یقنظر در این قسمت بحران‌هایی را که در زندگی با آنها مواجه بودند برای ما بازگو می‌کنند و می‌گویند که چگونه در آخر خداوند ایشان را همچون داوود تفقد نموده است.

 

 برای شنیدن این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.