You are here

راهنمای ۶۰ دقیقه دعا برای موضوع ویروس کرونا

زمان تقریبی مطالعه:

۶ دقیقه

مواد مورد نیاز:  کتابمقدس، موسیقی پرستشی، آب، صابون، دستمال کاغذی، خودکار، گچِ شکسته‌بندی و چسب زخم، ژلِ ضدعفونی کننده دست

تفکر و تأمل (۵ دقیقه)

دعا

مزمور ۴۶ را با صدای بلند بخوانید.

آرام و قرار بگیرید

نفسی عمیق بکشید و روح‌القدس را بخوانید.

شادی کنید (۵ دقیقه)

دعا

مزمور ۹۱ را با صدای بلند بخوانید.

سرود

سرودی پرستشی در مورد عظمت خدا بسرایید.

بطلبید (۳۰ دقیقه – ۵ دقیقه برای هر موضوع)

برای مهار شدن ویروس دعا کنید

دستهای‌تان را با آب و صابون خوب بشویید.

از خدا بخواهید روند گسترش ویروس کرونا را کُند و سپس به‌کلی متوقف سازد.

دعا کنید تا خدا مخصوصاً در کشورهایی که به شدت از این ویروس آسیب دیده‌اند عمل کند.

برای بیماران و کسانی که در قرنطینه هستند دعا کنید

اسامی کسانی را که می‌دانید خودشان را قرنطینه کرده‌اند یا به این ویروس مبتلا شده‌اند، با خودکار بر روی دستمال کاغذی بنویسید. از خدا بخواهید که این افراد در تنهایی‌شان‌ حضور او را بطرزی خاص حس کنند، و اینکه محافظت، قدرت و شفای الهی بر آنها باشد.

برای محفاظتِ کسانی که بیش از سایرین در برابر این ویروس آسیب‌پذیرند دعا کنید

یک خودکار، گچِ شکسته‌بندی و چند چسب زخم بردارید.

بر روی گچ شکسته‌بندی اسامی کسانی را بنویسید که می‌دانید سالخورده‌اند یا از بیماری خاصی رنج می‌برند که باعث می‌شود در برابر ویروس کرونا آسیب‌پذیرتر باشند.

از خدا بخواهید این افراد را از خطر ابتلا به این ویروس حفظ کند.

برای رهبران کشوری و محلی دعا کنید

 دست‌تان را بر روی سرتان بگذارید و از خدا بخواهید به رهبران سیاسی در سطح کشوری و محلی حکمت عطا کند تا بتوانند برای حفظ مردم بخوبی تصمیم بگیرند.

کف دست‌تان را بر روی گوش‌تان قرار داده، از خدا بخواهید مشاورین خوبی جهت راهنمایی این رهبران بر سر راه آنها قرار دهد.

دست‌های‌تان را در برابر خود گشوده، از خدا بخواهید به این رهبران این توانایی را بدهد که بتوانند راهنمایی‌های لازم را به‌روشنی به اطلاع مردم برسانند.

برای دست‌اندرکاران خدمات بهداشتی و درمانی دعا کنید

در حالی که ژل ضدعفونی کننده را به دستان‌تان می‌مالید، از خدا بخواهید کسانی را که در زمینه‌های بهداشتی و درمانی فعالیت دارند و از مبتلایان به این ویروس مراقبت می‌کنند، محافظت نماید (نظیر پزشکان، پرستاران، پرسنلِ آمبولانس‌ها و غیره).

از خدا بخواهید به آنها آرامش و حکمت عطا فرماید، و آنان را برای مشاغل‌شان مسح نموده، در برابر خطر ابتلا به این ویروس از آنها محافظت نماید.

برای کسانی که به طرق دیگر بر اثر گسترش این ویروس آسیب دیده‌اند دعا کنید

خیلی‌ها بطور غیرمستقیم از گسترش ویروس کرونا آسیب می‌بینند. از خدا بخواهید کسانی را که بخاطر از دست دادن عزیزان‌شان داغدارند تسلی بدهد، و احتیاجات کسانی را که در نتیجه گسترش این ویروس بیکار شده‌اند برآورده سازد. همچنین برای مسئولین شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری دعا کنید که با مختل شدن روال عادی زندگی در مقیاسی بیسابقه مواجه‌اند.

برای هر گروه، دعای برکتی را که در اعداد ۶: ۲۴ – ۲۶ آمده است تکرار کنید.

تسلیم باشید (۱۰ دقیقه)

این دعا برای دیدن تسلیم شدن را که پیت گرِگ نوشته است، تکرار کنید:

ای خداوند عیسی، از تو می‌خواهیم در برابر گسترش این ویروس کرونا از ما محافظت نمایی. تو توانا و رحیمی. بادا که دعای ما چنین باشد:

"مرا فیض عطا فرما، خدایا، مرا فیض عطا فرما! زیرا جان من در تو پناه می‌جوید؛ زیر سایۀ بالهایت پناه می‌گیرم، تا این بلایا بگذرد." (مزمور ۵۷: ۱)

یهوه شالوم، خداوند سلامتی، ساکنین مناطقی را بیاد می‌آوریم که ویروس کرونا در آنجا بیداد می‌کند، و نیز کسانی را که در حال حاضر در قرنطینه بسر می‌برند. باشد که این افراد در این تنهایی، حضور تو را بشناسند. باشد که در پریشان‌حالیِ خود، آرامش تو را حس کنند و در دوران انتظار خویش، با صبر و تحمل تو آشنا شوند. ای سرور سلامتی، تو قادر و رحیم هستی؛ بادا که دعای ایشان چنین باشد:

"رحمتت به ملاقات ما بشتابد، زیرا که بسیار ذلیل گشته‌ایم! ای خدای نجات ما، به خاطر جلال نام خود یاری‌مان ده!" (مزمور ۷۹: ۸)

ای خدای جمیعِ تسلی‌ها! ای خدای مشورت‌دهنده! برای کسانی دعا می‌کنیم که داغدارند و عزیزان‌شان را به‌ناگاه از دست داده‌اند. باشد که در رنج و عذاب خود، مشارکتِ تو را بیابند، در غمِ از دست دادنِ عزیزان‌شان تسلی تو را بشناسند، و در یأس و نومیدی‌شان با تو که سرچشمۀ امیدی آشنا شوند. در پیشگاه تو کسانی را به اسم بلند می‌کنیم که می‌دانیم آسیب‌پذیرند و وحشت‌زده، یعنی ضعیفان و بیماران و کهن‌سالان را. (مکث). ای خدای جمیعِ تسلیّات، تو توانا و رحیمی. بادا که دعای ما چنین باشد:

"او ما را از چنین خطر مهلکی رهانید و باز خواهد رهانید. بر اوست که ما امید بسته‌ایم که همچنان ما را خواهد رهانید." (دوم قرنتیان ۱: ۱۰)

ای یهوه یایرا، خدای شفادهنده، برای تمام پزشکان، پرستاران و امدادگرانی دعا می‌کنیم که تحت فشارِ شدید این بحران هر روزه باید به ارائه خدمات درمانی ادامه دهند. در خستگی‌شان به آنان انعطاف‌پذیری، در معاینات‌شان به آنان قوۀ تشخیص، و در مراقبت‌های‌شان به آنان دلسوزیِ مضاعف عطا فرما. ترا برای تمام محققین و متخصصانی که بی‌وقفه و بدون جنجال و هیاهو جهت یافتن راه درمانی برای این ویروس در تلاش‌اند، شکر می‌کنیم. امروز به آنان ذهنی روشن،‌ اقبالی بلند، و راه‌حل‌هایی غیرمنتظره عطا فرما. به‌عنوان خورشیدِ عدالت، بر فراز این تاریکیِ فعلی برخیز و آن را به انوارِ شفای خود منوّر گردان. بادا که دعای ما چنین باشد:

"آه ای خداوندگارْ یهوه! تویی که آسمانها و زمین را به نیروی عظیم و بازوی افراشتۀ خود آفریدی! هیچ چیز برای تو دشوار نیست." (ارمیا ۳۲: ۱۷)

ای خدای جمیع حکمت‌ها، برای رهبران‌مان دعا می‌کنیم: برای سازمان بهداشت جهانی، دولت‌ها، و نیز مسئولین محلی نظیر مدیران مدارس و بیمارستانها و مسئولین سایر نهادها. از آنجا که تو این افراد را برای چنین ساعتی بر این مناصبِ خدمات عمومی گماشته‌ای، از تو می‌خواهیم برای مهار این ویروس به آنان حکمتی ورای حکمت انسانیِ خودشان عطا فرمایی. از تو می‌خواهیم برای مبارزه با این ترس به آنان ایمانی ورای ایمان خودشان ببخشی، و قدرتی ورای قدرت انسانیِ خودشان به آنان عطا نمایی تا نهادها و مؤسسات حیاتیِ جامعه را در این دوران آشفتگی به خوبی به پیش ببرند. ای خدای جمیع حکمت‌ها، ای خدای مشورت‌دهنده، تو توانا و رحیم هستی. بادا که امروز دعای ما چنین باشد:

"خدا پناه و قوّت ماست، و یاوری که در تنگیها فوراً یافت می‌شود. پس نخواهیم ترسید." (مزمور ۴۶: ۱ – ۲)

 با این آیات از مزمور ۹۱ برای‌تان برکت می‌طلبم: "به‌یقین، اوست که تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از طاعونِ مرگبار. او تو را با پرهای خویش خواهد پوشانید، و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت؛ امانت وی، تو را سپرِ محافظ خواهد بود. از خوفِ شب نخواهی ترسید، و نه از تیری که در روز می‌پرد؛ از طاعونی که در تاریکی راه می‌رود بیم نخواهی داشت، و نه از وبایی که در نیمروز هلاک می‌سازد. گرچه هزار تن در کنار تو فرو افتند، و ده هزار بر جانب راست تو، اما به تو نزدیک هم نخواهد آمد." (مزمور ۹۱: ۳ – ۷)

"ای خدای حق‌ستانم، آنگاه که می‌خوانم، اجابتم فرما. در تنگی فراخی‌ام بخشیدی؛ فیضم ببخشا، و دعایم بشنو." (مزمور ۴: ۱)

باشد که اِل‌شادای، خداوند خدای قادر مطلق که شما را دوست می‌دارد، از شما محافظت فرماید. باشد که پسر او عیسی مسیح که در راه‌تان مرد، شما را رستگار سازد. و باشد که روح‌القدس، که بر فراز آشفتگی‌ها می‌خرامد و شما را با حضور خود پر می‌سازد، در این روزها برای‌تان شفاعت کند، و نیز از طریق شما برای دیگران.

"خداوند مرا از هر عمل شریرانه خواهد رهانید، و برای پادشاهی آسمانی خود نجات خواهد بخشید. جلال بر او باد تا ابدالآباد. آمین." (دوم تیموتائوس ۴: ۱۸)

آرام و قرار بگیرید

نفسی عمیق بکشید و خدا را بخاطر حضورش شکر کرده، تمام موضوعاتی را که در این یک ساعت گذشته برای آن دعا کردید، به دستان پر قدرت او بسپارید.