در تو جلال و در تو بقا است

 
 

برای ذخیره کردن این سرود لطفاً اینجا کلیک کنید.