You are here

جایگاه ما در خدا

 
 

دنیای امروز در تلاش است تا هویت و جایگاه‌های متفاوتی را در زندگی به ما عرضه کند. اگر ما در تشخیص جایگاه و اراده خدا برای خودمان تلاش و دقت لازم را نداشته باشیم، جایگاه کاذبی را اشغال خواهیم کرد که جایگاه واقعی ما نیست و به این خاطر دچار اغتشاش هویتی خواهیم شد و از رسیدن به هدف عالی خدا برای زندگی‌مان باز می‌مانیم.

با نگاه به چند نکته از زندگی یکی از مردان خدا که از نظر عیسی‌مسیح بزرگترین بود به ابزارهایی دست خواهیم یافت که که برای شناخت جایگاه‌مان در خدا لازم و ضروری است.

 برای شنیدن این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.
 
برای داونلود کردن این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.