برکت یافته‌اید تا برکت بدهید

 
 
 (به‌زبان انگلیسی، با ترجمۀ فارسی)
 

قسمت اول:

چه چیز به شما احساس امنیت می‌دهد؟ (بررسی شخصیت پطرس رسول).

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

 

قسمت دوم:

ادامۀ نمونۀ پطرس - اعتماد به‌نفس کاذب.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت سوم:

روبرویی پطرس با عیسای قیام‌کرده.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت چهارم:

این‌ها را برکت بشمارید: برکت برگزیدگی، تولد تازه.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت پنجم:

قسمت پنجم - این‌ها را برکت بشمارید: برکت امید زنده، هم‌ارث بودن با مسیح، محافظت الهی.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.
 

قسمت ششم:

قسمت ششم - این‌ها را برکت بشمارید: برکتِ رنج بردن به‌خاطر مسیح، فیض.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.
 

قسمت هفتم:

ما چگونه باید نسبت به برکاتی که خداوند به ما عطا کرده است پاسخ بدهیم؟ ۱. شکرگزار باشیم.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.
 

قسمت هشتم:

قسمت هشتم - ما چگونه باید نسبت به برکاتی که خداوند به ما عطا کرده است پاسخ بدهیم؟ ۲. نسبت به این برکات آگاه و هشیار باشیم و در تقدس زندگی کنیم.

 

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت نهم:

ما چگونه باید نسبت به برکاتی که خداوند به ما عطا کرده است پاسخ بدهیم؟ ۳. در خداترسی و احترام نسبت به خداوند زندگی کنیم.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت دهم:

ما چگونه باید نسبت به برکاتی که خداوند به ما عطا کرده است پاسخ بدهیم؟ ۴. در محبت و کلام خدا رشد کنیم.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت یازدهم:

ما چگونه باید نسبت به برکاتی که خداوند به ما عطا کرده است پاسخ بدهیم؟ ۵. سپاسگزاری و قدردانی نسبت به خدا را در خود رشد دهیم.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت دوازدهم:

هویت ما مسیحیان در عیسی مسیح است ۱. ما سنگ‌های زندۀ باارزش هستیم، ما قبیله‌ای برگزیده‌ایم.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت سیزدهم:

قسمت سیزدهم - هویت ما مسیحیان در عیسی مسیح است ۲. ما کاهنان شاهانه‌ایم، قومی مقدس و خزانۀ خاص خدا.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت چهاردهم:

قسمت چهاردهم - مسئولیت‌های ما مسیحیان در برکت دادن دیگران.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت پانزدهم:

قسمت پانزدهم - برای کشور و محل کار خود برکتی باشیم.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت شانزدهم:

قسمت شانزدهم - پطرس رسول ما را به پیروی از مسیح که ما را برکت داده است راهنمایی می‌کند. ۱

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت هفدهم:

قسمت هفدهم - پطرس رسول ما را به پیروی از مسیح که ما را برکت داده است راهنمایی می‌کند ۲. وقتی به شما خطا ورزیدند، انتقام نگیرید، بلکه با صبر در انتظار خدای عادل باشیم که هرگز حقیقت را نادیده نمی‌گیرد.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت هجدهم:

قسمت هجدهم - پطرس رسول ما را در مورد طرح و برنامۀ خدا برای ازدواج راهنمایی می‌کند. ۱

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت نوزدهم:

قسمت نوزدهم - پطرس رسول ما را در مورد طرح و برنامۀ خدا برای ازدواج راهنمایی می‌کند. ۲

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت بیستم:

قسمت بیستم - رشد فضایل اخلاقی و شخصیتی مسیح در ما.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت بیست‌ویکم:

قسمت بیست‌ویکم - اهمیت هدف داشتن در زندگی ۱. زندگی که از لحاظ فکری آماده شده است.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت بیست‌ودوم:

قسمت بیست‌ودوم - اهمیت هدف داشتن در زندگی ۲. زندگی که از لحاظ روحانی نیرومند است.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت بیست‌وسوم:

قسمت بیست‌وسوم - رفتار و فروتنی فردی که برکت یافته است.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت بیست‌وچهارم:

آنچه پطرس رسول در مورد رنج‌بردن به‌خاطر مسیح می‌گوید.

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت بیست‌وپنجم

فروتنی.

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

قسمت بیست‌وششم:

قسمت بیست‌وششم - دعوت به هشیاری، شیطان در صدد است تا ما را در دام بیاندازد!

 
 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.
 

___________________________

 

"Podcasting"

 

 برای شنیدن این دروس از طریق iTunes و سپس انتقال آن به iPod لطفاً اینجا Right Click کنید و گزینۀ Copy Shortcut را انتخاب نمایید.

 پس از راه‌اندازی نرم‌افزار iTunes روی Advanced کلیک کرده، گزینۀ Subscribe to Broadcast را انتخاب نموده، لینک بالا را در محل خالی Paste نمایید.

  برای دریافت نرم‌افزار iTunes لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

__________________________

 

"Radio"

 

 توجه:

علاقه‌مندان برنامه‌های رادیویی می‌توانند این برنامه‌ها را از طریق رادیو، روی موج‌های زیر نیز بشنوند: 

 
1377KHz
22.30
۵شنبه و جمعه
Farsi
R-MW
TWR - Central Asia