You are here

امید مبارک

 
 

در دنیایی که سراسر تاریکی و تلخی است و بی‌عدالتی و درد و غم بی‌داد می‌کند امید ما در چیست؟ کشیش ادوارد هوسپیان امید زنده و پویایی که برای مسیحیان وجود دارد را طبق تیطس ۲:‏۱۱-۱۴ و دوم پطرس ۳ با ما در میان می‌گذارند.

 
 

 برای شنیدن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 برای شنیدن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

   

برای داونلود کردن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

برای داونلود کردن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.