بچه‌های بارون


کلمه
 
 
 
 

برای شنیدن این سرودها لطفاً روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

 

 اگر عیسی بیاید

 روح‌القدس

 جشن میلاد

  ای پدر آسمانی

 مسیح خداوند (افغانی)

 عیسی مسیح

 دوستت دارم

  مزمور ۲۳

  مزمور ۲۵

 مزمور ۲۸

 مزمور ۴۲

 


−−−−−−−−−−−−−−−−

قیمت: ۵ پوند

(به انضمام هزینه پست و بسته‌بندی)
نحوۀ سفارش
آدرس پست الکترونیکی:
publications@elam.com
(لطفاً آدرس پستی خود را در نامه الکترونیکی ذکر کنید)
سفارش از طریق فروشگاه آنلاین:
تلفن اروپا/آسیا: ۹۵۱ ۵۲۰ ۱۴۸۳(۰) ۰۰۴۴
فکس: ۷۰۷ ۴۲۷ ۱۴۸۳(۰) ۰۰۴۴
آدرس پستی:
Elam Publications
 P.O.Box 75, Godalming, Surrey, GU8 6YP, UK