نیروی تفکر


کشیش سام یقنظر

 

وجه تمایز انسان با دیگر مخلوقات قوت تفکر و اندیشه است. اما انسان‌ها به چه فکر می‌کند؟ کشیش سام یقنظر مزمور ۱۱۹ را که در رابطه با تفکر در کلام خداست مورد بررسی قرار می‌دهند.

 

 برای شنیدن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 برای شنیدن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

  

برای داونلود کردن قسمت اول این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

برای داونلود کردن قسمت دوم این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.