محبت خدا


افشین لطیف‌زاده
 
 

برادر افشین لطیف‌زاده محبت خدا را برای ما بیشتر باز می‌کند، محبتی که شخصیت دارد و دارای ویژگی‌های منحصر به‌فرد می‌باشد. برای اینکه خدا را بشناسیم باید این ویژگی‌ها را بهتر درک کنیم. در این موعظه سه جنبه از محبت خدا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 برای شنیدن این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

برای داونلود کردن این پیام لطفاً اینجا کلیک کنید.