اکنون آمده‌ایم به حضورت عیسی


کلمه

 

 

 برای ذخیره کردن این سرود لطفاً روی این نقطه کلیک کنید.