/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
تنظیم با
ترتیب تنظیم

مرور مجلۀ کلمه شمارۀ ١١


 
تاریخ انتشار این شماره ٠١/٠١/١٩٩٧
 

  
خدای کتاب‌مقدس خدایی فعال و زنده است‌. او خدایی است که از ابتدای آفرینش عمل می‌کند. عمل آفرینش جهان و همه مخلوقات‌، نخستین عمل شکوهمند اوست که شخصیت او را بعنوان خدایی فعال به ما می‌نمایاند. اما ...
imageArticle
در شماره گذشته‌، آخرین بخش از دورۀ پدران کلیسا را از نظر گذراندیم‌. از این شماره‌، به بررسی سیر اندیشۀ الهیاتی‌، بین سالهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰میلادی خواهیم پرداخت‌. اما ...
imageArticle
در شماره‌های گذشته‌، به بحث دربارۀ خصوصیات تفکر مدرن پرداختیم‌. در این شماره زندگی و آراء برتراند راسل‌، متفکر بزرگ انگلیسی را مورد بررسی قرار خواهیم داد...
imageArticle
واعظ معروفی روزی با شور و هیجان‌، دربارۀ پیروزی در زندگی مسیحی و آزادی از شیطان و گناه موعظه می‌کرد. او دربارۀ هر نوع آزادی سخن گفت جز آزادی از بدهی‌!...
imageArticle
در شش شماره گذشته کلمه‌، به بحث دربارۀ معنی و شیوۀ تفسیر کتاب‌مقدس پرداختیم‌. دیدیم که هر کسی که کتاب‌مقدس را مطالعه می‌کند، ناخودآگاه دست به تفسیر آیات می‌زند. تفسیری که ...
imageArticle
انسانها به دو گونه‌اند:‌ آنهایی که فهمیده‌اند خدا دوست‌شان دارد و آنها که ناامیدانه بدنبال دوستداری هستند
imageArticle
شاید کسی بگوید که "من می‌پذیرم که کتاب‌مقدس را خدا الهام کرده‌؛ اما این کتاب در طول تاریخ‌، دستخوش تغییر و تحریف شده و اصالت و اعتبار خود را از دست داده است‌."...
imageArticle
بسیاری می‌پرسند در دعا چه رخ می‌دهد که تا این حد بر اهمیت آن تأکید شده است‌؟ و اصلاً در مسیحیت چگونه باید دعا کرد؟...
imageArticle
در روزهای مبارک میلاد مسیح‌، تفکر ما دربارۀ معنی ظهور مسیح در جسم و مقصود آن می‌باشد. مقاله‌ای که از نظرتان می‌گذرد، این معنا را از بُعدی خاص مورد توجه قرار می‌دهد.
imageArticle
تولد مسیح‌، موضوعی مربوط به گذشته نیست‌. طبق کتاب‌مقدس‌، مسیح واقعاً در مرکز تاریخ قرار گرفته است‌. او منحصر بفرد و متنفذترین شخصیت جهان است‌...
imageArticle
marker_left1marker_right


 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En